Skip til primært indhold

Kæbeoperation

En BESLUTNINGSHJÆLPER™ om mulig kæbeoperation

På Kæbekirurgisk Ambulatorium har vi valgt at udvikle en BESLUTNINGSHJÆLPER™ til patienter, som står overfor en mulig kæbeoperation. Beslutningshjælperen skal understøtte den fælles beslutning mellem patienten og klinkeren om, hvilken mulighed der er den rigtige for den enkelte patient.

Fagområde   

Kæbekirurgi

Valgmuligheder 

  • Kæbekirurgisk operation
  • Ingen operation

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af 

Trine Rainer, sygeplejerske, Kæbekirurgisk Ambulatorium, Esbjerg Sygehus & Grindsted Sygehus, Syddansk     Universitetshospital   

Marianne Løbner, sygeplejerske, Kæbekirurgisk Ambulatorium, Esbjerg Sygehus & Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital         

Janne Ingerslev, overtandlæge, Kæbekirurgisk Ambulatorium, Esbjerg Sygehus & Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital

Kristoffer Rose Schwartz, overtandlæge, Kæbekirurgisk Ambulatorium, Esbjerg Sygehus & Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital

Ansvarlig

Trine Rainer, sygeplejerske, Kæbekirurgisk Ambulatorium, Esbjerg Sygehus & Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital

Version

1

Seneste opdatering eller review

2023

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™   

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Mulig kæbeoperation (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav

5 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøj

14 ud af 17 kvalitetskriterier

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU02V