Skip til primært indhold

Nyresygdomme

Nyresvigtsbehandling

Patienter, der følges i nyreambulatoriet med nedsat nyrefunktion, står over for en række vanskelige beslutninger, når nyrefunktionen bliver stærkt nedsat.

Her vil der være flere muligheder for, hvordan man sammen med patienten og de pårørende planlægger det videre forløb – posedialyse, hjemmehæmodialyse, transplantation, centerhæmodialyse eller bedst mulig medicinsk behandling uden dialyse.

Der er ikke noget lægefagligt rigtigt eller forkert at gøre – hvad der vælges, afhænger af patientens og de pårørendes præferencer og ønsker. Det er netop denne valgsituation, beslutningsstøtteværktøjet er udviklet til”.

Derudover skal den være med til at sikre, at alle patienter i samme situation får ens vejledning til at træffe et kvalificeret valg af behandlingsform ved kronisk nyresvigt.

Valgmuligheder                        

  • Peritoneal dialyse
  • Center Hæmodialyse
  • Hjemmedialyse
  • MMU - Maksimal Medicinsk Uræmi behandling
  • Transplanation 

Indeholder forberedelsesark 

Ja

Udviklet af                                 

Medicinske ambulatorier - Dialysen, Sygehus Lillebælt, Kolding

Ansvarlig                                    

Kjeld Erik Otte, Specialeansvarlig overlæge

Lene Lederballe, Sygeplejerske 

Åse Søndergård, Sygeplejerske

Gitte Sønderskov, Sygeplejerske  

Version                                       

3 (SLB)

Seneste opdatering eller review                                  

2022

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™              

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Nyresvigtsbehandling (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark. 

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

13 ud af 13 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU02V