Skip til primært indhold

Slidgigt i knæ

Pleje og behandlingsmuligheder for slidgigt i knæ

Vi har i Ambulatorium for led- og knoglekirurgi valgt at udarbejde et beslutningsstøtteværktøj til patienter/borgere med slidgigt i knæ, da vi ønsker at inddrage vores patienter/borgere mere i beslutningen om hvilken pleje og behandling, der passer bedst ind i deres liv.

Vi ønsker med beslutningsstøtteværktøjet at give vores patienter/borgere med slidgigt i knæ faglig viden om valgmuligheder herunder de fordele og ulemper, der er ved de forskellige valgmuligheder. Med beslutningsstøtteværktøjet bliver vi klogere på patientens ønsker og behov, hvorefter læge/sygeplejersken i fællesskab med patienten/borgeren kan træffe et valg om hvilken behandling, der er bedst for patienten/borgeren.

Med beslutningsstøtteværktøjet til patienter med slidgigt i knæ giver det os mulighed for at give en mere ensartet og struktureret information til patienter/borgere med slidgigt i knæ.

Fagområde  

Slidgigt

Valgmuligheder

  • Operation med kunstigt knæ
  • Vægtreduktion (anbefalet vægttab er ca. 5% af nuværende vægt)
  • Smertebehandling med medicin
  • Smertebehandling med lokal blokade med binyrebarkhormon
  • Ingen tiltag
  • Træning

Indeholder forberedelsesark

Nej

Udviklet af

Afdeling for Led- og knoglekirurgi, Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. Sygehus v/
Sygeplejerske S. L. Lise,
Afdelingslæge M. Eizadpanah
Oversygeplejerske S. Aarup
Social- og sundhedsassistent N. L. Rasmussen
Chefsygeplejerske L. M. Christensen
Klinisk udviklingssygeplejerske T. S. Lundquist

Ansvarlig

Sygeplejerske Stine Larsen Lise slli@regionsjaelland.dk, Afdeling for Led- og knoglekirurgi, Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. Sygehus

Version

1

Seneste opdatering eller review

2024

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™ 

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Slidgigt i knæ (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav

5 ud af 5 certificeringskriterier

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøj

16 ud af 17 kvalitetskriterier

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V