Skip til primært indhold

Galdesten

Smerteplan efter en Laparoskopisk cholecystektomi

Beslutningsstøtteværktøjet er udviklet i forbindelse med et kvalitetsudviklingsprojekt, som undersøger hvordan et støtteværktøj i form af en beslutningshjælper, kan anvendes i forbindelse med patientvejledning/ patientinddragelse og håndtering af den postoperative smertebehandling hos den dagkirurgiske patient, hvor kravene til smertebehandlingen bliver stadig højere.

Formålet med beslutningsstøtteværketøjet er at optimere den postoperative smertebehandling hos den laparoskopisk cholecystektomerede dagkirurgiske patient. Beslutningsstøtteværktøjet indeholder den nuværende smerteplan, en brugerstyret smerteplan og fravalg af smerteplan, således patienten og evt. pårørende oplever en højere grad af handlekompetencer i tiden efter udskrivelsen.

Fagområde                              

Behandling – Postoperativ smertebehandling 

Valgmuligheder                      

  • Smerteplan 1 – I henhold til vanlig procedure på afdelingen
  • Smerteplan 2 – I henhold til projektbeskrivelse
  • Selvadministration

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af                             

Odense Universitetshospital, Nyborg

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V (ekstern link)

Ansvarlig                              

Susanne Olsen, Kvalitetskoordinator

Version                                       

1

Seneste opdatering eller review                               

2019

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™          

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Smerteplan efter en Laparoskopisk cholecystektomi (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen.

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

10 ud af 13 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V