Skip til primært indhold

Spiseforstyrrelser

Valg af kontaktperson

Patienterne på P50 I Odense har ofte nævnt, at de gerne vil være med til at vælge deres faste kontaktpersoner. Patienterne har oplevet manglende kemi og tillid til kontaktpersonerne, hvilket har påvirket deres forløb under indlæggelsen i en negativ retning. Generelt har patienterne også et ønske om mere medindflydelse under deres indlæggelse.

Udtalelserne fra patienterne fik den betydning, at der blev udarbejdet et projekt - ”Mit projekt”, hvor patienternes perspektiver er blevet belyst igennem en spørgeskemaundersøgelse. Resultatet af projektet viste med al tydelighed, at patienterne generelt havde et stort ønske om selv at kunne vælge deres kontaktperson. 

Beslutningshjælperen skal derfor understøtte drøftelsen om, hvad der er vigtigt for patienten, samt hvordan disse ønsker bedst imødekommes ud fra de muligheder, der er i afdelingen. 

 

Diagnose    

Spiseforstyrrelse 

Fagområde 

Sygepleje

Valgmuligheder                                                   

  • Valg af kontaktperson 
  • Mine muligheder 

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af  

Integreret afsnit P50, skizofreni og spiseforstyrrelsesafsnit, Psykiatrien Region Syddanmark, Odense 

Ansvarlig               

Menaka Jeyakumar, Specialsygeplejerske
Camilla Dyrehauge, Specialsygeplejerske

Version

1

Årstal                

2021

Opdateres       

Marts 2023

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™              

Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning: Maybritt Brunsgård Klausen

Brugere der er logget ind på et regionsnetværk kan tilgå udkast til beslutningshjælperen (pdf) 

 

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

3 ud af 3 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

10 ud af 11 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU02V