Skip til primært indhold

Sundhedsvaner

KRAM faktorer

Ved Retspsykiatrisk Distriks Psykiatri, Middelfart valgte vi at udvikle en BESLUTNINGSHJÆLPER™ omkring KRAM faktorer for at styrke indsatsen i forbindelse med metabolisk screening. Dette for at sikre patienternes muligheder for at tage informerede og sundere beslutninger om forebyggelse og sundhedsfremme.

Fagområde  

Metabolisk screening

Valgmuligheder 

  • Motion
  • Sund kost
  • Nedsat alkoholforbrug
  • Rygeophør
  • Ingen ændring

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af 

Specialsygeplejerske: Anne Marie Kromann, Mai-Britt Nordenkjær, Susanne Jørgensen Nürnberg og Karina Jensen, Retspsykiatrisk Distrikt Psykiatri (RDP), Middelfart
Ledende overlæge: Joan Lykke Johansen og Oversygeplejerske: Charlotte Borg Beck, Retspsykiatrisk Distrikt Psykiatri (RDP), Middelfart

Ansvarlig

Oversygeplejerske Charlotte Borg Beck, Retspsykiatrisk Distrikt Psykiatri (RDP), Psykiatrisk afdeling Middelfart

Version

1

Seneste opdatering eller review

2023

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™ 

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Sundhedsvaner - KRAM (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav

5 ud af 5 certificeringskriterier

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøj

11 ud af 13 kvalitetskriterier

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V