Skip til primært indhold

Tyk- og endetarmskræft

Adjuverende behandling

For patienter med tyk- og endetarmskræft er der flere muligheder for forebyggende behandling med henblik på at mindske risikoen for tilbagefald. Behandlingerne har dog forskellig effekt samt forskellige mulige bivirkninger. Det er derfor vigtigt, at patienterne bliver inddraget i beslutningen om den rette behandling eller fravalg af behandling.

Fagområde   

 Behandling – Adjuverende behandling

Valgmuligheder 

  • Kemoterapi - kombination
  • Kemoterapi - enkeltstof
  • Ingen kemoterapi   

Indeholder forberedelsesark

Nej                            

Udviklet af    

Onkologisk afd. på Nordsjællands Hospital på baggrund af "Sammen om Valg"

Ansvarlig

Overlæge Fahimeh Andersen, Onkologisk afdeling, Nordsjællands Hospital, Region Hovedstaden

Version

1        

Seneste opdatering eller review

2022

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™   

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Adjuverende behandling(pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:


6 ud af 6 kvalificeringskrav 
Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

4 ud af 5 certificeringskriterier 
Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

10 ud af 17 kvalitetskriterier
Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V