Skip til primært indhold

Sammen om valg - et trygt forløb for den gynækologiske kræftpatient

Projektet sigter mod at fremme fælles beslutningstagning inden for gynækologisk kræft. Vi har skabt og testet et beslutningsstøtteredskab til kvinder med tilbagefald af æggestokkræft, med inddragelse af patienter og klinikere på tre danske sygehuse.

Projektet

Formålet med projektet var at understøtte udviklingen og udbredelsen af fælles beslutningstagning – sammen om valg indenfor gynækologisk kræft.

Vi introducerede et implementeringspakkeforløb, som understøtter det nødvendige paradigmeskift for, at patienter og klinikere i højere grad er sammen om valg. For at illustrere den kliniknære integration udviklede, validerede og implementerede vi et beslutningsstøtteredskab til kvinder med tilbagefald af æggestokkræft.

Æggestokkræft er en lumsk sygdom, fordi den ofte bliver opdaget så sent, at kvinderne på diagnosetidspunktet har udbredt sygdom. Trods hård behandling med kirurgi og kemoterapi vil mange få tilbagefald af deres sygdom, og hvor behandlingen udelukkende er livsforlængende. Disse kvinder vil derfor ofte stå overfor en række ubesvarede spørgsmål om tilvalg og fravalg af forskellige behandlingsmuligheder, og valget af livsforlængende behandling er ofte kompleks.

Både udvikling og test af beslutningsstøtteredskabet samt implementeringstiltag foregik i tæt tilknytning til patienter og klinikere på tre sygehuse.

Projektet blev støttet af Kræftens Bekæmpelse. 

Tidsplan (start/slut)

2017-2020

Projektpartnere

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG), Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus.

Publikationer

Mette Hæe, Christian Nielsen Wulff, Lars Fokdal, Karina Olling, Karina Mølgaard Jensen, Dorte Gilså Hansen, Anja Ør Knudsen, Birthe Lemley, Dorte Blou, Hanne Büchmann, Karina Dahl Steffensen.
Development, implementation and evaluation of patient decision aids supporting shared decision making in women with recurrent ovarian cancer,
PEC Innovation, Volume 2, 2023, 100120, ISSN 2772-6282 
https://doi.org/10.1016/j.pecinn.2022.100120

Christian Nielsen Wulff, Mette Hæe, Dorte Gilså Hansen, Karina Olling, Karina Mølgaard Jensen, Anja Ør Knudsen, Lars Fokdal, Karina Dahl Steffensen.
Shared decision making in recurrent ovarian cancer: Implementation of patient decision aids across three departments of oncology in Denmark,
PEC Innovation. Volume 1, 2022, 100095, ISSN 2772-6282. Kommer den i PubMed?https://doi.org/10.1016/j.pecinn.2022.100095.

Madsen K N, Kræftpatienter får hjælp til at vælge behandling. Kræftens bekæmpelse 2019.

Frandsen, Lotte, Kræftpatienter får mulighed for at deltage i beslutninger om egen behandling.
KIU – patientforeningen kræft i underlivet 2019.

Jensen K, Olling K, Knudsen A, Wulff C, Fokdal L, Steffensen K, ”Sammen om valg” – et trygt forløb for den gynækologiske kræftpatient. Best Practice 2019.

Olesen, CV, Jensen, KM, Olling, K, Sygeplejersken - en ressource i implementering af fælles beslutningstagning. Fag og Forskning. Juni 2020.

Olesen, CV, Jensen, KM, Sammen om valg – et trygt forløb for den gynækologiske kræftpatient. En antropologisk undersøgelse af implementering af fælles beslutningstagning. Report - Februar 2020.

Anne Mette Eybye Hansen, Kristin Enevoldsen, Margit Søgaard Jakobsen,Karina Mølgaard Jensen og Karina Dahl Steffensen. Er fælles beslutningstagning gavnligt i palliation? Omsorg, Nr. 2 – 2020.

 

Senest opdateret: 13.09.2023

APPFWU01V