Skip til primært indhold

Sammen om valg - Patienter med tyk/endetarmskræft (KRC) og sundhedsprofessionelle i fælles beslutningstagning

Projektets mål var at lette fælles beslutningstagning for patienter med kolorektal kræft, sikre at valgene matchede patienternes behov og forenkle processen for både patienter og sundhedsprofessionelle

Projektet

Formålet med projektet var at forbedre patienters mulighed for - i godt samarbejde med de sundhedsprofessionelle, og sammen med pårørende - at træffe beslutninger om komplekse behandlingsvalg på et oplyst grundlag, sådan at valgene matchede til netop den enkelte patients situation og ønsker; fælles beslutningstagning.

For patienter med KRC er der flere muligheder for behandling med forskellig effekt og med forskellige mulige bivirkninger. Det drejer sig om følgende situationer:

Efter operation: Valg (el. fravalg) ml. forskellige forebyggende (adjuverende) efterbehandlinger med henblik på at mindske risiko for tilbagefald
Ved KRC med spredning: Her var målet med behandling livsforlængelse og palliation. Valget er mellem kombinationskemoterapi eller enkeltstofs-kemoterapi  eller fravalg af behandling
Fælles beslutningstagning havde i projektets begyndelse længe haft et politisk fokus med dokumenteret værdi for patienterne. I projektets start, viste det sig svært at omsætte til ændret praksis på hospitalerne.

Undersøgelser viste, at det bl.a. skyldtes, at fælles beslutningstagning blev oplevet som tidskrævende af personalet og at personalet mente, at de allerede gennemfører fælles beslutningstagning med patienterne. Projektet havde til formål at skabe løsninger, som både patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle oplever som hjælpsomme.

Projektet blev støttet af Kræftens Bekæmpelse.
Projektet er gennemført, og de udviklede beslutningshjælpere er implementeret i klinikken. 

Projektansvarlig

Lars Henrik Jensen, overlæge, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Projektpartnere

3 onkologiske afdelinger fra 3 forskellige hospitaler deltog i projektet med støtte fra den multidisciplinære gruppe DCCG (Danish Colorectal Cancer Group).
Finsencentret, Rigshospitalet 
Odense Universitetshospital

Publikationer

Sammen om valg: Patienter med tyk- og endetarmskræft og sundhedsprofessionelle i fælles beslutningstagen til gavn for begge parter.

 

Senest opdateret: 13.09.2023

APPFWU02V