Skip til primært indhold

Sådan hjælper vi jer med fælles beslutningstagning

Vi forstår, at hver afdeling er unik og kræver individuel støtte, når det kommer til at implementere fælles beslutningstagning. Derfor tilbyder vi skræddersyede løsninger såvel som praktiske pakkeløsninger til at hjælpe jeres afdeling med at igangsætte denne vigtige proces. Ligeledes tilbyder vi support til udvikling af beslutningsstøtteværktøjet BESLUTNINGSHJÆLPER™.

Pakkeløsning eller skræddersyet løsning?

 1. Pakkeløsninger
  Vores pakkeløsninger er sammensat af rådgivning og undervisning fra vores ansatte, der er designet til én sygehusafdeling. Definitionen af en ”afdeling” varierer afhængigt af den specifikke kontekst. Det kan være et team, et afsnit eller en overordnet afdeling. Center for Fælles Beslutningstagning forbeholder sig retten til at justere tilbuddet afhængig af centerets kapacitetsniveau og afdelingens faktuelle størrelse. Vores mål er dog altid at sikre, at I får den mest værdifulde støtte. Kontakt os for at få tilsendt et katalog over support- og samarbejdsydelser.
 2. Tilpassede løsninger
  For de situationer, der ligger uden for de foruddefinerede pakkeløsninger i kataloget over support- og samarbejdsydelser, tilbyder vi skræddersyede løsninger. Disse er baseret på vores anbefalinger, ekspertise og tilgængelig forskningsevidens. Vi samarbejder tæt med jer for at forstå jeres behov og mål, og vi tilpasser vores støtte derefter.

Implementeringssupport

 • Support til planlægning af implementeringsprocessen baseret på Region Syddanmarks model og erfaringer med implementering af fælles beslutningstagning samt støtteredskabet SDM:KOMPASS
 • Kurser i fælles beslutningstagning
 • Support til teachers til planlægning og udarbejdelse af egen undervisning
 • Rådgivning og fortsat implementering/fastholdelse efter det første år

Support til udvikling af BESLUTNINGSHJÆLPER™

 • Facilitering af udviklingsprocessen af beslutningsstøtteredskabet BESLUTNINGSHJÆLPER™
 • Rådgivning og sparring, der sikrer, at den endelige BESLUTNINGSHJÆLPER™ opfylder internationale kvalitetskriterier for beslutningsstøtteredskaber
 • Facilitering af patientworkshops
 • Support til opbygning af BESLUTNINGSHJÆLPER™ på den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform
 • Rådgivning om tests af BESLUTNINGSHJÆLPER™
 • Rådgivning om implementering og opdateringer af BESLUTNINGSHJÆLPER™

Foredrag/oplæg om fælles beslutningstagning

 • Tilrettelagt oplæg efter ønske

Læs mere i vores katalog over support- og samarbejdsydelser. Kontakt os for at få kataloget tilsendt.

APPFWU02V