Skip til primært indhold

Kontakt os

Læs mere om Margit Søgaard Jakobsen

Margit Søgaard er projektsygeplejerske ved Center for Fælles Beslutningstagning.

Siden efteråret 2016 har hun været tovholder på læge, Ph.D. stud. Anette Kargo’s Ph.D.  projekt:  PROMova - ”Individualiseret opfølgning af patienter behandlet for æggestokkræft baseret på PROM – patient rapporterede oplysninger og fælles beslutningstagning.”  Formålet med dette projekt er at sætte fokus på kvindernes egne behov og præferencer, når de overgår til opfølgningsforløbet (for yderligere oplysninger se projekt 7 på projektoversigten).

Margit er desuden del-projektleder på projektet: ”Sammen om valg - Hvordan fælles beslutningstagning mellem patienter med tyk-/endetarmskræft og sundhedsprofessionelle kan blive til gavn for begge parter”, hvilket er et implementeringsprojekt i samarbejde med Rigshospitalet og Odense Universitetets Hospital. Projektet er 3-årigt og finansieret af Kræftens Bekæmpelse (for yderligere oplysninger se projekt 17 på projektoversigten)

Projektet bidrager sammen med de øvrige aktiviteter i centeret til øget viden og metoder til brug i implementering af fælles beslutningstagning i den kliniske praksis og dagligdag.

APPFWU01V