Skip til primært indhold

Kontakt os

Læs mere om Lea Lund

Seniorforsker Lea Lund er cand. pæd.pæd og har en Ph.d. indenfor uddannelsesforskning med fokus på underviserens didaktiske overvejelser.

Hendes forskningsfelt er særligt rundet af almendidaktikken. Hun har udviklet forsknings- og udviklingsprojekter på grundskoler og ungdomsuddannelsesniveau inden for felterne: almendidaktikken, faglig pædagogisk ledelse (bl.a. med fokus på MUS og GRUS), professionelle læringsfællesskaber, klasseledelse og relationskompetence, alt sammen med afsæt i aktionslæringsprocesser og seneste inden for sundhedssektoren med fokus på tværprofessionelles samarbejde.

Hun har hovedsageligt beskæftiget sig med kvalitativ forskning inden for uddannelsesforskning; faglig ledelse og læreres praksis, som spænder over læreres erfaringsdannelse gennem egen undervisningspraksis, læreres udvikling gennem efteruddannelsesforløb, læreres forhold til og brug af evidensbaseret viden, læreres refleksioner over og brug af forskellige didaktiske tilgange. Mere specifikt omhandlende teachers thinking traditionen indenfor: folkeskolen, ungdomsuddannelserne samt voksenunderviseres udvikling af didaktiske kompetencer, undersøgt i hendes ph.d. Disse faglige elementer tager hun med over i den pædagogiske opgave, der ligger inden for Center for Fælles Beslutningstagnings fokusområder, hvor hun forsker i processerne inden for fælles beslutningstagning.

APPFWU02V