Skip til primært indhold

Studerende og praktikanter

Fysio- og Ergoterapi modtager fysio- og ergoterapeuter i praktik i forbindelse med deres uddannelse

Siden 1994 har Fysio- og Ergoterapi været undervisningssted for studerende fra ergoterapeutuddannelsen og fysioterapeutuddannelsen.

Vi er 3 kliniske undervisere ansat i Fysio- og Ergoterapi - hver med ansvaret for 2-4 studerende ad gangen.

Fysio- og Ergoterapi er klinisk undervisningssted for Fysioterapeutskolen i Esbjerg og Haderslev. Vi har ca. 50 studerende om året, og afdelingen modtager studerende fra 2.,4.,5. og 6. semester. Der afholdes klinisk eksamen efter endt praktik for 4. og 6. semester.

Er du fysioterapeutstuderende kan du finde yderligere information i praktikstedsbeskrivelsen under praktikportalen.

Som patient eller pårørende kan du forvente, at dele af undersøgelsen og behandlingen, foretages af en studerende, som superviseres af en klinisk underviser.

Kliniske undervisere for fysioterapeuter

Helle Ingerslev

Klinisk underviser, fysioterapeut

Fysio- og Ergoterapi


76 36 28 32

Kirsten Madsen

Fysioterapeut, Klinisk underviser

Fysio- og Ergoterapi, Kolding Sygehus


76 36 28 32

Fysio- og Ergoterapi på Kolding Sygehus er klinisk uddannelsessted fra UC Syd i Esbjerg. Afdelingen har ca. 20 studerende årligt. Hovedparten af de ergoterapeutstuderende er i praktikforløb af 9 - 10 uger ad gangen. Der er desuden korterevarende praktikforløb.

Der arbejdes målrettet med portfolio i form af skriftlige  og praktiske studieopgaver, herunder klinikopgaver. Der er i de lange praktikker midtvejsbesøg fra UC'et, hvor en praksissituation danner grundlag for besøget. I praktikkerne arbejdes såvel tværfagligt som tværsektorielt. Der er ud over hverdagens arbejde med disse temaer indlagt en temadag om hvert emne.

Efter endt praktikforløb arbejder de ergoterapeutstuderende med evidensbasering ud fra den praksis, de har tilegnet sig. Denne danner grundlag for en minikonference med posterfremvisning, hvor praksis inviteres ind på UC Syd.

Semestereksamen foregår på UC'et med udgangspunkt i praksissituationer fremvist på poster.

APPFWU01V