Skip til primært indhold

3. semester uddannelsesmappe

Præsentation af Stråleterapien, Vejle Sygehus

Stråleterapien og Medicinsk Fysik gennemfører årligt 25.000 behandlinger. Vi er en afdeling i konstant vækst og udvikling. Afdelingens personale er tværfagligt præsenteret af sygeplejersker, radiografer, fysikere, teknikker, sekretærer og to rengøringsassistenter.

Onkologisk afdeling i Vejle omfatter:
- Patienthotellet
- Sengeafsnittet som er normeret til 19 patienter
- To ambulatorier
- Klinisk Forskningsenhed
- Medicinsk Fysik
- Stråleterapien

Medicinsk Fysik og Stråleterapien har til huse nederst i A2 og A8 bygningen og favner på det tekniske område i dag, en CT scanner, en MR scanner, en dosisplan, fem acceleratorer, et overflade apparat, en scopi funktion og brachy udstyr.


Patientens gang i Stråleterapien på Vejle Sygehus
- Henvisning fra anden afdeling
- Visitering
- Kommer til første samtale på konsultationsprogrammet
- CT/MR scanning udføres.
- Efterfølgende indtegnes der på billeder, og der laves en dosisplan
- Kommer til første behandling
- Kommer til daglig behandling
- Afsluttende samtale


Stråleterapeuten/s-radiografen i den behandlende del

Stråleterapeutens/s-radiografens primære arbejdsopgave er, at yde sygepleje til patienter og behandle disse ved acceleratorerne. Arbejdet består i at planlægge og udføre strålebehandlingerne. Dette sker i samarbejde med hospitalsfysikerne og radiograferne.

Ved hver enkelt accelerator arbejdes der i teams bestående af 3-4 personer. Der arbejdes ud fra
kontaktsygepleje princippet, hvor stråleterapeuten/s-radiografen følger den enkelte patient gennem strålebehandlingsforløbet, så vidt det er muligt.
I afdelingen er patienten vores hædersgæst, og der er stor fokus på de korte intense møder, vi har med patienten. Dette stiller store krav til vores kommunikation.

Vores vision er, at patienterne oplever forløbet hos os som trygt og professionel. At der er sammenhæng i det vi gør, og det vi siger, og at tingene bliver koordineret således, at vi sikrer kontinuitet i patientens forløb. Den tekniske del af sygeplejen fylder meget, men vi er meget bevidste om, at der også skal være plads til de bløde værdier.

Stråleterapeuterne/s-radiograferne har forskellige interne samarbejdspartnere, som de kan henvise patienten til. Her kan bl.a. nævnes læge, psykolog, præst og diætist.
De er ligeledes ansvarlige for varetagelsen af kliniske uddannelsesforløb for de uddannelsessøgende i afdelingen.

Radiografen i den planlæggende del

Radiografen er i tæt samarbejde med fysikeren, lægen og stråleterapeuten ansvarlig for planlægning og udførsel af al strålebehandling. Radiografen scanner, står for indtegningen på udvalgte patient kategorier og udarbejder dosisplaner.
Medicinsk Fysiks ansvarsområde er implementering af nyt behandlingsudstyr og nye behandlings teknikker, udarbejdelse af behandlingsplaner, strålings-dosimetri, kvalitetssikring og reparation af behandlingsudstyr.

Ved dit besøg i afdelingen er det vigtig, du har fokus på, at både de opgaver du ser radiografen men også stråleterapeuten/s-radiografen udfører, vil være mulige arbejdsopgaver, du ville skulle varetage, hvis du vælger denne retning.

 

Plan for 3. semester radiografstuderende i klinikken

I denne praktik skal du være til stede i afdelingen tirsdag og onsdag hvor du vil blive præsenteret for patientens gang gennem afdelingen og stifte bekendtskab med nogle af de arbejdsopgaver, som udføres af stråleterapeuterne/s-radiograferne.

Ugen sluttes af fredag hvor du overfor dine medstuderende og den praktik- og uddannelsesansvarlige sygeplejerske skal fremlægge en given studieopgave. Opgaven skal sendes til louise.marie.noertoft.olesen@rsyd.dk fredag morgen senest kl. 08.00.


Studiedag

På din K2 dag om torsdagen skal du udarbejde en Patientprofil for strålebehandling ud fra en given patientcase. Du skal anvende din viden om bl.a. kommunikation og relationsdannelse samt mere specifik viden du har eller får de dage, du er i klinikken. Dette være sig gennem patientvejledninger, instrukser som du finder på InfoNet samt oplevelser på accelerator.

Hvis du vil læse mere generel om strålebehandling samt brystcancer, kan følgende litteratur anbefales:
Kræft sygdomme; Ulrik Ringborg, Roger Henriksson, Sten Friberg. FADL´s forlag, kapitel 14 og 23.


Nøglepersoner

Afdelingssygeplejerske Rikke Østergaard
Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Louise Marie Olesen
Uddannelsesansvarlig fysiker Terje Andersen
Cheffysikere Martin Berg & Bjarke Mortensen


Ved sygdom 

Ring til souschef Lone Nielsen 79 40 68 10 eller Louise Marie Olesen 79 40 56 91.


Evaluering af dit praktikforløb i afdelingen

Vi vil gerne høre, hvordan du har oplevet at komme i vores afdeling under din uddannelse?

 

Spørgsmål kan mailes til:
louise.marie.noertoft.olesen@rsyd.dk

 

APPFWU01V