Skip til primært indhold

Covid-bil fører hver dag til færre indlæggelser

Sygehus Lillebælt har i nu to måneder lavet lynhurtige tests for covid-19 hjemme hos syge borgere. Det har ført færre indlæggelser med sig - til gavn for borgere og sygehuset.

Det er nu to måneder siden, at den gule covid-lægebil for første gang rullede gennem ambulanceporten på Kolding Sygehus. I bilen sidder en læge fra Sygehus Lillebælt og en paramediciner fra selskabet Responce, og bag i bilen har de særligt udstyr, der kan afklare, om en syg borger er smittet med coronavirus eller ej.

Og de foreløbige erfaringer viser, at covid-lægebilen har gjort en stor forskel. På to måneder har bilen kørt ud til 150 borgere, der er så syge, at de potentielt skal indlægges, og som er mistænkt for at være smittet med coronavirus. For eksempel fordi borgeren er stærkt svækket, hoster og har høj feber.

I cirka halvdelen af tilfældene har undersøgelserne på stedet vist, at borgeren ikke behøvede at blive indlagt, men kunne behandles i eget hjem. Og kun i en fjerdedel af tilfældene har det været nødvendigt at indlægge patienten i isolation på Akutafdelingen på Kolding Sygehus, fordi borgeren rent faktisk var smittet med covid-19.
- Det er helt klart en succes, for dét, vi tænkte, at bilen kunne løse for os, det løser den. Vi kan behandle mange af patienterne derhjemme og derved undgå at transportere og indlægge en stor del af dem i isolation med alle de problemer, det giver for patienten og for os, siger leder af Akutafdelingen, ledende overlæge Poul Henning Madsen.

Meget patientvenligt

Den nye covid-lægebil kørte den første tur den 23. november, og den fungerer som et supplement til den almindelige ambulance, som også kører ud til borgeren. Samtidig kører den almindelige lægebil – som hidtil – stadig ud til patienter.

Når lægeholdet i covid-lægebilen ankommer til borgeren, kan holdet med det samme lave en test for coronavirus og i løbet af bare 20 minutter analysere og få svaret på testen i en maskine, som er installeret bag i covid-lægebilen. Og i de fleste tilfælde står det altså klart, at mistanken om coronavirus ikke er reel.
- Det er meget patientvenligt. Man ringer efter en ambulance af en grund, men mange patienter er glade for, at vi kan afkræfte, at de har coronavirus - og at de ikke skal indlægges i isolation. For det er ikke rart – og kræver mange ressourcer, fordi personalet skal iklæde sig værnemidler, når de skal ind på stuen. Så det er en fordel hele vejen rundt, fortæller læge Patrick Mikkelsen fra Akutafdelingen, der har kørt en lang række af turene i covid-lægebilen.

Udover at teste for coronavirus kan holdet lave andre undersøgelser af patienten på stedet – for eksempel blodprøver, ultralyds-scanninger og tests for influenza. De mange, ekstra undersøgelser sammenholdt med ambulance-reddernes arbejde og undersøgelser giver tilsammen et mere præcist billede af, hvad patienten fejler.
- Vores fremskudte undersøgelser på stedet viser ofte, at borgeren slet ikke behøver at blive indlagt, men at vedkommende i stedet kan blive behandlet i eget hjem. For eksempel fordi covid-symptomerne skyldes en lungebetændelse, som kræver en penicillinkur, som vi kan indlede i samarbejde med borgerens egen læge, forklarer Poul Henning Madsen.

Kan lave flere undersøgelser

I halvdelen af de tilfælde, hvor det er nødvendigt at indlægge borgeren, viser de foreløbige resultater samtidig, at vedkommende ikke har behov for at skulle omkring Akutafdelingen i Kolding til en akut undersøgelse. For de udvidede undersøgelser i hjemmet har allerede afklaret, hvad borgeren fejler, og så kan vedkommende blive kørt direkte til den relevante afdeling og dér indlede en behandling. Det kan også være en fordel i de tilfælde, hvor borgeren bor i Vejle – og derfor kan blive indlagt på sygehuset i netop Vejle.

Projektet med covid-lægebilen har indtil nu kørt på forsøgsbasis, og det bliver evalueret til februar. Herefter skal man beslutte, om det skal fortsætte.

Kontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU02V