Skip til primært indhold

Forskning i fremdrift på sygehuset

Antallet af ph.d.-studerende er steget på Sygehus Lillebælt, hvor man hele tiden forsøger at forbedre forholdene for forskere – til gavn for patienterne.

Læge Louise Faaborg Larsen er lige nu midt i sit ph.d.-studie. Hun har samlet al relevant data - og er begyndt at skrive de publikationer og den afsluttende 100 siders-afhandling, der skal afleveres i løbet af det næste års tid.

Louise Faaborg Larsen er én af et halvt hundrede ph.d.-studerende på Sygehus Lillebælt. Hun er tilknyttet Onkologisk Afdeling, og hendes forskning fokuserer på en alvorlig kræftform: Kræft i æggestokkene.
- Det er en fantastisk mulighed at få lov at skrive en ph.d. Vi har nogle gode forhold som forskere, og alene her på afdelingen er vi 10 ph.d.-studerende. Det giver et godt fællesskab, og det er altafgørende, at vi ikke sidder helt alene med vores forskning, men har hinanden at sparre med, fortæller hun.

Studiet skal forenklet beskrevet vise, om det er muligt at opdage æggestokkræft tidligere og behandle mere individuelt – ved at spore DNA fra kræftknuden i blodbanerne.
- Kræft i æggestokkene er en meget alvorlig kræftform, der ofte bliver opdaget meget sent. Derfor kan det få stor betydning for den enkelte patient, hvis vi kan sætte ind over for det noget før og ændre i behandlingen, hvis vi kan se, at kemoterapi alligevel ikke hjælper, siger hun.

Vigtig del af behandlingen

Forskning, som den Louise Faaborg Larsen udøver, er en integreret og vigtig del af behandlingen og plejen af patienterne på Sygehus Lillebælt. Ved begyndelsen af 2021 var der 52 ph.d.-studerende på sygehuset, og alene i det forgangne år afleverede og forsvarede i alt 12 studerende fra sygehuset deres afhandlinger. Håbet – og planen – er, at forskermiljøet på Sygehus Lillebælt over tid skal blive endnu stærkere.
- I sidste ende handler det om at sætte patienten først, og det gør vi kun, hvis vi forbedrer og udvikler os. Derfor er forskning en grundsten på Sygehus Lillebælt, og vi oplever helt klart en positiv udvikling, hvad det angår, siger lægelig direktør Thomas Larsen.

De studerendes forskningsområder spænder vidt. For eksempel forsvarede overlæge Rasmus Wulff Hauritz fra Anæstesiafdelingen på Kolding Sygehus i 2020 en afhandling, hvor han beskrev udfordringerne ved smertebehandling efter en operation i foden – og alternativer til det. Og læge Ina Mathilde Kjær fra Biokemi & Immunologi undersøgte hvilke informationer, man ved hjælp af en måling af bestemte vækstfaktorer i blodprøver kan få om brystkræftpatienters sygdomsforløb.

Kontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU02V