Skip til primært indhold

Hjemmebesøg gør os klogere på overset synsproblem

Mennesker, der får et slagtilfælde, bliver ofte ramt på synet. Ved hjælp af blandt andet hjemmebesøg undersøger fysioterapeuter fra Kolding Sygehus nu, hvor mange der siden får synsproblemer.

Mette Steenkjær Lund går væk fra sygehuset

Mette Steenkjær Lund tager på hjemmebesøg hos patienter flere gang om ugen.

Synet bliver ofte svækket, når slagtilfældet rammer kroppen. Flere end halvdelen af de patienter, der bliver ramt af et slagtilfælde – det vil sige en blødning eller blodprop i hjernen – oplever, at skaden fører øjenproblemer med sig i den allerførste tid, hvor de er indlagt på sygehuset. Som for eksempel dobbeltsyn, sløret syn eller lammelse i øjets muskulatur.

Men for en større del af de patienter er øjnene fortsat ramt længe efter, at de er kommet hjem fra sygehuset. I et nyt, stort forskningsprojekt fra Kolding Sygehus vil fysioterapeuter derfor undersøge omfanget af de synsproblemer, som patienterne hver især døjer med. Håbet er, at det på sigt kan forbedre genoptræningstilbuddet for den enkelte patient.
- Nogle af de her patienter med synsproblemer kommer hjem fra sygehuset og kan ikke længere læse en bog, følge undertekster i fjernsynet eller køre bil. Simpelthen fordi synet er ramt. Så det har helt sikkert en kæmpe indflydelse på deres hverdag, aktiviteter og det sociale liv. Men det er et ret overset problem, siger fysioterapeut Mette Steenkjær Lund fra Terapien på Kolding Sygehus, der står bag projektet.

På besøg hjemme hos patienten

Hun har siden foråret været på besøg hos en lang række patienter, der frivilligt har takket ja til at deltage i projektet. Cirka 30-40 dage efter, at de er kommet hjem, kommer Mette Steenkjær Lund så på besøg for at tale med patienten og vurdere, hvordan vedkommende har det – med særligt fokus på synet.

Til det formål bruger Mette Steenkjær Lund et spørgeskema eller undersøgelsesmodel, som det kaldes, der er specifikt udarbejdet til formålet. Skemaet består af i alt 57 ja-nej-spørgsmål, hvor fysioterapeuten under besøget noterer, hvordan patientens helbredstilstand er – baseret på mundtlige svar og enkelte øvelser. For eksempel spørgsmål om hvorvidt patienten kan fastholde øjenkontakt, om patienten føler sig svimmel eller kan læse – og så får patienten testet sin gang og balanceevne via en række øvelser, hvor vedkommende blandt andet skal stå på ét ben eller gå baglæns.
- Spørgsmålene skal gerne kunne give svar på, om der er et problem med synet. For eksempel fordi patienten ikke kan læse den tekst, som skal læses højt. Eller fordi patienten ikke kan gå rundt om bordet uden at støde ind i bordkanten, fortæller Mette Steenkjær Lund.

Glade for at kunne hjælpe

Projektet baserer sig i alt på 300 patienter, der er indlagt på sygehuset efter et slagtilfælde. Under indlæggelsen bliver patientens synstilstand bedømt ved hjælp af undersøgelsesmodellen herunder med nogle særlige tests af balance og syn. Og de patienter, der har problemer med synet, kan så efterfølgende, hvis de ønsker at deltage, få besøg i hjemmet eller på det genoptræningssted, hvor de opholder sig.
- Når vi kommer hjem til folk, er de meget glade for besøget. De siger næsten alle, at de er så glade for at kunne hjælpe, så andre også kan få hjælp i den her situation. Så det er meget positivt, forklarer Mette Steenkjær Lund.

Mette Steenkjær Lund.

Mette Steenkjær Lund står i spidsen for projektet, der skal gøre os klogere på de synsproblemer, som patienter, der er ramt af et slagtilfælde, oplever.

Håbet er, at projektet og de svar, det giver, vil give en væsentlig viden om patienternes syntilstand efter, at de er kommet hjem, og at man kan bruge den viden, som bliver samlet i en database, til at forbedre genoptræningstilbuddet på sigt.
- Vi skal gerne blive endnu bedre til at se, hvem der skal have træning, og hvem der måske ikke har behov for træning. Så vi på den måde får fat i de mennesker, der især har brug for træningen, når de har været ramt af et slagtilfælde. For eksempel ved at genoptræne øjnene i forhold til balance, gang og andet, der kan få en positiv indvirkning, siger fysioterapeuten.

Svæver i ingenmandsland

Hun håber samtidig, at spørgeskemaet kan blive udbredt, så sundhedsvæsenet som helhed bliver bedre til at hjælpe patientgruppen.
- Der mangler nogle screenings-redskaber, så vi fanger de her mennesker. Det er det, vi prøver at lave. For de her mennesker svæver lidt i ingenmandsland, hvor de ikke altid får den rette hjælp, siger hun.

Ved udgangen af september havde Mette Steenkjær Lund kørt rundt og besøgt de første 60 patienter i eget hjem – de er bosiddende i hele Sygehus Lillebælts optageområde. Hun forventer at have besøgt omkring 140 patienter, inden projektet formelt stopper til juni næste år. Projektet er blevet støttet med en bevilling fra Region Syddanmarks forskningsråd.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU02V