Skip til primært indhold

Hurtigere vej til høreapparater

Ventetiden på høreapparater falder markant på Sygehus Lillebælt, og i løbet af de næste måneder forventes den at falde yderligere, når der bliver oprettet en ny høreklinik-satellit i Middelfart.

Med en opnormering på tre nye audiologi-assistenter og etableringen af en ny satellit-afdeling i Middelfart fra starten af september speeder Høreklinikken på Vejle Sygehus nu op for den indsats, der skal bringe ventetiden ned for de patienter, som har brug for høreapparat. For at få et høreapparat, skal patienterne først igennem en høreprøve, derefter skal de møde op igen for at tilpasset og udleveret de høreapparater, der er blevet lavet til dem.

For blot et års tid siden lå ventetiden alene på at komme til høreprøve på hele 123 uger. Derudover skulle patienterne påregne yderligere nogle måneders ventetid på at få udleveret deres høreapparater.

Men med tre nyansatte audiologi-assistenter lyder meldingen fra Høreklinikken, at ventetiden allerede nu er kommet ned på 30 uger (tal opdateret 10.09.2018), og inden for et halvt års tid vil den falde yderligere. Om knap to uger åbner Høreklinikken ved Vejle Sygehus nemlig en ny satellit-afdeling på Middelfart Sygehus, som fremover skal stå for tilpasningen og udleveringen af høreapparaterne. Godt 4.000 høreapparater om året.

De mange udleveringer, som med tilpasning og personlig instruktion hver især er berammet til cirka en time, er indtil nu også foregået på Høreklinikken i Vejle.

Øger kapaciteten af høreprøver

- Ved at overflytte udleveringerne i den nye afdeling i Middelfart kan vi koncentrere os fuldt og helt om selve høreprøverne her i Vejle. Her forventer vi, at Høreklinikken kan øge antallet af undersøgelser fra de nuværende 55 til cirka 85 høreprøver om ugen, og som vil afkorte den samlede ventetid yderligere, tilføjer Linda Thisgaard.

Målet er at nedbringe patienternes ventetid på høreprøver til omkring seks måneder.

Den nye satellit-afdeling på Middelfart Sygehus åbner officielt tirsdag 11. september med en fast bemanding på tre audiologi-assistenter.

APPFWU01V