Skip til primært indhold

I et nyt projekt får diabetes-patienter skræddersyet deres behandling

I et nyt forskningsprojekt fra Kolding Sygehus får mennesker med type 2-diabetes hjælp til at få en mere målrettet behandling af deres sygdom.

CT-scanner

CT-scanneren på Kolding Sygehus, hvor flere af patienterne i projektet bliver undersøgt.

Det nye projekt er et samarbejde mellem afdelingerne Hjertesygdomme, Medicinske Sygdomme, Røntgen og Scanning og Biokemi og Immunologi.

Ved at lave en hjerte-CT-scanning vil lægerne finde frem til de personer med type 2-diabetes, som har henholdsvis en høj og en lav risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. Ud fra scanningen vil man kunne målrette behandlingen mere, så nogle patienter skal tage mindre medicin, mens andre skal begynde på en mere præcis, medicinsk behandling.
- Når man har type 2-diabetes, har man en 2-3 gange øget risiko for at få hjerte-kar-sygdomme sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Derfor er forebyggelse vigtigt. I forskningsprojektet undersøger vi, om vi ved at lave en CT-scanning kan opdage risikoen for hjerte-kar-sygdomme tidligt og lave forebyggende behandling med nogle af de nye typer diabetesmedicin, siger Ramshanker Ramanathan, der er afdelingslæge på Hjertesygdomme på Kolding Sygehus, og post doc på Syddansk Universitet.

Interessant at finde dem på forhånd

Lægen ser hyppigt den type patienter.
- I mit arbejde ser jeg næsten på ugentlig basis patienter med diabetes, som kommer ind med hjerteproblemer. En del af dem ved ikke, at de er i risiko for at få hjerte-kar-sygdomme. Netop derfor vil det være interessant, hvis vi på forhånd kan finde dem, som har en høj risiko og sætte dem i tidlig behandling, siger han.

Det har været kendt i en del år, at der er en tæt sammenhæng mellem type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Men desværre er man ikke så god til at forudsige, hvem der er i særlig høj risiko for at få hjerteproblemer. Det har betydet, at der er risiko for, at man kommer til at over- eller underbehandle den enkelte patient.

Forskningsprojektet på Kolding Sygehus er en del af et landsdækkende projekt, hvor 7300 patienter med type 2-diabetes og uden kendt hjertesygdom skal forbi en hjerte-CT-skanner i løbet af 2023-2025. Heraf skal 8-900 personer findes i Trekantområdet.

Det er ikke muligt at tilmelde sig projektet ved en egentlig henvendelse. For deltagerne bliver udvalgt baseret på opslag via registre.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU02V