Skip til primært indhold

- Jeg gør jo bare dét, jeg brænder for

En hjertelæge fra Vejle Sygehus er for nylig blevet hædret med et fornemt hæderslegat. Et legat, hun får for sit store og vigtige arbejde med at hjælpe patienter i tiden efter et akut hjertetilfælde.

Ann Bovin i uniform i behandlingsrum

Ann Bovin er netop blevet hædret med et fornemt legat for sit arbejde.

Ann Bovin er stolt over at blive hædret. Men også overvældet, fordi hun reelt blot bliver belønnet for det arbejde, hun - med sine egne ord - elsker at lave.
- Det er lidt overvældende at få legatet, for jeg synes jo ikke, jeg gør andet end dét, jeg brænder for, siger hun.

Forrige torsdag blev hjertelægen fra Vejle Sygehus sammen med tre andre læger hædret med ”Thiesens Legat” – et legat, som Dansk Cardiologisk Selskab tildeler læger, der har gjort et særligt arbejde med behandlingen af - eller forskningen i - hjertesygdomme. Ann Bovin fik legatet, fordi hun gennem flere år har gjort en kæmpe indsats for at fremme og forbedre hjerterehabilitering i Danmark – det vil sige den hjælp, som hjertesyge mennesker får til at reducere risikoen for, at de får en ny blodprop i hjertet.
- Jeg er absolut stolt af at få legatet. Det er fantastisk, at der på den måde bliver sat mere fokus på hjerterehabilitering i Danmark, der er et område, som har været svær at sætte fokus på, siger hun.

Vigtigt der bliver fulgt op

De seneste tre år har midtjyden været leder af hjerterehabiliteringsklinikken på Vejle Sygehus. Men hun har alt i alt arbejdet med rehabilitering i 15 år og har blandt andet været formand for en arbejdsgruppe under Dansk Cardiologisk Selskab, der arbejder med såkaldt præventiv kardiologi og rehabilitering.
- Dét, der kommer efter den akutte blodprop i hjertet og operationen, får ikke altid nok opmærksomhed. Selvom det ellers er lige så vigtigt og flytter prognosen lige så meget som for eksempel ballonudvidelsen eller bypass-operationen, forklarer Ann Bovin.

Gennem sit arbejde på og udenfor Sygehus Lillebælt er hun med til at fremme arbejdet med rehabilitering. Hun bliver hyppigt brugt som foredragsholder om emnet - og er samtidig formand for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase.
- Mange tror, at de er raske, når de for eksempel har fået en ballonudvidelse. Det er de ikke. For de har stadig en kronisk hjertesygdom, og de er i meget høj risiko for at få en ny blodprop i hjertet eller at dø af hjertekarsygdomme. Og her kan hjerterehabilitering hjælpe med at reducere risikoen for en ny blodprop og hjertedød. Og det hjælper folk til at komme tilbage til det bedst mulige funktionsniveau i hverdagen med en hjertekarsygdom, forklarer hun.

Bondegårdsferie og privatpilot

Patienter med en hjertesygdom kan efter operationen blive henvist til et program, der indeholder alt lige fra fysisk træning og støtte til rygestop - til hjælp til en ændring af livsstilen og en screening for, om patienten har angst eller depression. Et program, der involverer både praktiserende læger og kommunalt sundhedspersonale.
- Det er ufatteligt vigtigt, at vi får fulgt op, for det omhandler højrisikopatienter, som vi kan og bør hjælpe.

Ann Bovin er på mange måder en aktiv kvinde. Sammen med sin ægtefælle driver hun et økologisk landbrug på Kongenshus Hede – mellem Viborg og Karup – der tilbyder bondegårdsferie til turister. Hun har tidligere haft et stutteri med araberheste, er riffeljæger og har et pilotcertifikat. Og så er hun altså uddannet læge - fra Aarhus Universitet i 2004.

I begyndelsen af sin karriere var hun især fascineret af karkirurgi, men fik så en stilling på hjertemedicinsk afdeling, og det område fangede hende, fordi der er et ”større detektivarbejde” forbundet med hjertebehandlingen, som hun siger. Simpelthen fordi det ofte kræver et stort, meget grundigt arbejde at finde årsagen til hjertesymptomerne.
- Det tiltaler mig, at man skal lede efter mønstre i symptomer, i blodprøver og på scanningsbilleder. Man bliver aldrig færdig, og der er hele tiden ny, spændende forskning og ny viden – så der er videreuddannelse til et helt liv, forklarer hun.

Kontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU01V