Skip til primært indhold

Køkkenet spilder mindre mad - og hjælper klimaet

Køkkenet på Sygehus Lillebælt har - på markant vis - mindsket mængden af mad, der bliver spildt. Et resultat, der er nået som et led i en større klimahandleplan på sygehuset.

Små mad-portioner på bakke

Maden pakkes - blandt andet - i små portioner i køkkenet som på billedet.

Målet skulle egentligt først være nået om fire år. Men allerede i løbet af dette forår lykkedes det køkkenet på Sygehus Lillebælt at ramme målsætningen om at reducere mængden af madspild med mindst 25 procent.

Et resultat, der kommer efter, at køkkenpersonalet gennem de seneste år - på forskellig vis - har forsøgt at minimere mængden af den mad, der går til spilde hver dag.
- Vi skal jo passe på vores klode, og vi vil gerne være et mere bæredygtigt køkken. Derfor stiler vi hele tiden efter at have så lidt spild som muligt, siger produktionskoordinator i køkkenet, Sandra Schmidt.

I efteråret 2020 viste vægten et gennemsnitligt, dagligt spild på 198 kilo. Få måneder senere - i foråret 2021 - var det tal faldet til i gennemsnit 150 kilo om dagen. Og reduktionen er sket på baggrund af mange, forskellige indsatsområder.

For eksempel målretter køkkenet nu i endnu højere grad mængden af mad til lige nøjagtig den type af patienter, der ligger indlagt på afdelingen på dagen, hvor maden skal serveres. For der er typisk forskel på appetitten hos en yngre mand, der ligger indlagt med et brækket ben - og så en ældre, svækket kvinde, som er indlagt med en skadet hofte.
- Vi kigger i patient-systemet og har også medarbejdere ude på afdelingerne, der har en føling med, hvem der er indlagt. På den måde kan vi tilpasse mængderne. Det er vigtigt at understrege, at der selvfølgelig altid er den mængde mad, som patienterne ønsker og har behov for, men hvis vi kan undgå at lave alt for meget overskydende mad, gør vi naturligvis det, siger Sandra Schmidt.

Køkkenet har samtidig såkaldte ”supervisorer” på afdelingerne, der flytter rundt på maden, så den passer til behovet.

Ændret tilgang til maden

Men når køkkenet har lavet mere mad, end der i sidste ende bliver serveret, bruger man overskudsmaden dagen derpå, hvor det bliver serveret i medarbejder-kantinen. Her har køkkenet også ændret i tilgangen til maden. Corona-pandemien og risikoen for at sprede smitte gjorde det nødvendigt at ændre lidt i konceptet. Der er fortsat en lun ret i buffet, men samtidig kan medarbejderne få maden serveret i mere hygiejnevenlige ”grab and go”-enkeltpakker.

Det har mindsket mængden af madspild i kantinen med 50 procent, fordi en stor buffet alt andet lige fører et større overskud med sig. Planen er - foreløbigt - at fortsætte med at servere de kolde retter i kantinen i enkelt-pakker. Og de enkelt-pakker, der ikke bliver solgt den ene dag, bliver tilbudt dagen derpå - til en nedsat pris.
- Det gælder om at have et vedvarende fokus - og at ændre kulturen. Vi ville jo heller ikke smide meget overskudsmad ud derhjemme, så hvorfor gøre det her? På den her måde har vi virkelig fået øjnene op for, hvordan vi kan undgå et større spild, fortæller Sandra Schmidt.

Arbejdet med at mindske madspild er en del af Sygehus Lillebælts klimahandleplan, som samtidig er et led i hele Region Syddanmarks klimastrategi. Det indebærer blandt andet, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser i hele Syddanmark skal nedbringes - og et fokus på en mere effektiv brug af ressourcerne, hvor mindre affald og forurening slipper ud i naturen.

LED-belysning og elbiler

På Sygehus Lillebælt betyder indsatsen blandt andet, at intet, der kan genanvendes eller genbruges, i en ideel verden bliver smidt ud. Samtidig har man igangsat en lang række andre klimavenlige indsatser – som at udskifte til LED-belysning på hele sygehuset, et endnu større fokus på affaldssortering og en større brug af elbiler.
- Vi arbejder bredt på det her område, så det giver et større og bedre klimaaftryk, hvor vi ikke bare forbruger og smider væk, men tænker i genanvendelse. Populært sagt har vi ændret vores cirkulære syn fra et ”vugge til grav”- til et ”vugge til vugge”-perspektiv. Det er en indsats, der vil fortsætte – til gavn for klimaet, siger Lone Betina Esmann, der er chef for Strategisk Infrastruktur på Sygehus Lillebælt.

Næste fokus for køkkenet bliver at mindske CO2-forbruget i selve produktionen og forarbejdningen af maden. Her vil personalet se på, om der er produktionsmetoder, som kan ændres, så udledningen af CO2 bliver mindre.
- Men det skal vi stadig gøre med patienterne i fokus. De skal have rigeligt og alsidig mad, men kan vi hjælpe klimaet samtidigt, er det jo positivt, siger Sandra Schmidt.

Kontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU01V