Skip til primært indhold

Lægen hjælper svækkede borgere via videoskærmen

I et nyt forsøg afholder Medicinsk Afdeling på Kolding Sygehus og et opholdscenter i Kolding, der plejer svækkede borgere, fælles videomøder. Det sikrer en bedre behandling af borgerne.

Usha Khatry sidder foran computeren

Læge Usha Khatry foran skærmen, hvor hun er i direkte kontakt med sygeplejerske Tetyana Ostermann fra Vesterløkke.

Klokken 13 – fem dage om ugen – logger en læge fra Medicinsk Afdeling sig på et videomøde. Frem på skærmen toner en medarbejder fra Kolding Kommunes center for midlertidige ophold, Vesterløkke.

Som noget nyt afvikler sygehuslæger og personale fra Vesterløkke nemlig - via en videoforbindelse - daglige møder om behandlingen af centrets beboere. Sammen lægger de en plan for, hvordan den ældre, svækkede og syge beboer bedst kan hjælpes.
- Det er virkelig godt, og de foreløbige erfaringer er gode. Det er nemt at gøre det på den her måde, siger læge Usha Khatry fra ældreafsnittet på Medicinsk Afdeling på Kolding Sygehus.

Fælles for de borgere, der bliver drøftet på videomødet, er, at de er kommet til Vesterløkke oven på en indlæggelse på sygehuset. Lægerne fra Medicinsk Afdeling slipper dog ikke kontakten omkring borgeren. For i de følgende 14 dage efter hjemkomsten beslutter lægerne, hvordan borgeren bedst kan behandles. Borgeren er – trods hjemkosten – ofte stadig svækket, fordi vedkommende typisk døjer med mange forskellige sygdomme og skavanker, der gør, at borgeren hurtigt kan blive så dårlig, at han eller hun skal tilbage til sygehuset.
- Men på den her måde forebygger vi genindlæggelser, fordi vi og sygehus-lægerne taler sammen hver dag. Så det er rigtig godt, siger sygeplejerske Tetyana Ostermann fra Vesterløkke.

Ikke godt med lang transport

Sygehusets såkaldte udskrivelseskoordinator er også blandt deltagerne på videomødet, og når de sammen har gennemgået beboerens helbredstilstand, kan de eksempelvis aftale, at vedkommende har brug for blodtrykssænkende medicin. Eller lægen kan vurdere, at borgeren viser tegn på en infektion, der kræver antibiotika. Og på den måde kan sundhedspersonalet på Vesterløkke igangsætte en behandling, uden at borgeren skal på sygehuset.
- Det er ikke alle borgere, der har godt af den lange transport hertil, fordi de i forvejen er så svækkede. Så det er kun positivt, hvis vi i nogle tilfælde kan undgå det, siger Usha Khatry.
Lederen af Vesterløkke roser også samarbejdet.
- Vi er rigtig glade for det. Det gør en stor forskel, at vi har den direkte dialog med en læge, der kan tage ansvaret for en behandling. For det er borgere, der ofte fejler meget forskelligt, og som derfor har brug for den tætte lægedækning, som praktiserende læger ikke på samme måde kan give, siger Jane Højgaard Poulsen.

Gennem snart to år har opholds- og plejecentre i hele Kolding Kommune og Medicinsk Afdeling været fælles om et projekt om såkaldt ”skærpet observation”. Det betyder, at sygehuset kan holde en tæt kontakt med plejepersonalet omkring beboere, der lige er udskrevet fra sygehuset.

Øjenkontakt gør en stor forskel

Men hvor den kontakt tidligere foregik via en telefon og kun, når plejepersonalet aktivt henvendte sig i dagtimerne, sker den nu – systematisk – via daglige videomøder. Nogle dage er der ingen beboere at drøfte, andre dage er der tre eller fire beboere.
- Når man har øjenkontakt og kan se hinanden, glider samtalen bedre. Så har man en bedre forståelse for, hvem snakker med, og man lærer hinanden bedre at kende. For i telefonen kan det nogle gang lyde som om, at man giver en ordre, når man anbefaler noget, forklarer Usha Khatry.

Helt konkret har de foreløbige resultater bevirket, at Vesterløkke har haft mindre behov for at gøre brug af vagtlæger, fordi sygehuslægen har handlet i tide.

Foreløbigt er det kun Vesterløkke, der har en videoforbindelse til Medicinsk Afdeling.
- Men jeg synes, potentialet er kæmpestort. For på den her måde får vores svækkede borgere fortsat behandling af sygehusets læger, selvom borgerne ikke længere er indlagt. Og vi i kommunerne får dermed langt bedre forudsætninger for at løse den opgave, vi har fået i de seneste år, hvor patienter bliver indlagt i kortere og kortere tid og dermed hurtigere kommer hjem til pleje, siger Jane Højgaard Poulsen.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU01V