Skip til primært indhold

Mere telemedicin medfører, at patienterne sparer tid

Gennem de senere år er brugen af telemedicin, hvor patienter og pårørende ikke behøver at møde på sygehuset til en samtale, steget på Sygehus Lillebælt.

Gitte Deinbek

Gitte Deinbek og kollegaerne på Børne- og Ungeafdelingen har stor, god erfaring med telemedicin.

Sygeplejerske Gitte Deinbek fra Børne- og Ungeafdelingen på Kolding Sygehus ser mange fordele ved at afholde samtaler med børn og deres forældre via en videoforbindelse.
- Forældrene synes generelt, det er rigtig smart, at de ikke behøver at komme herind. Så de er glade for det, og det er et godt supplement til de fysiske møder, vi selvfølgelig også har behov for, siger hun.

I løbet af de seneste fem år er andelen af Børne- og Ungeafdelingens telemedicinske kontakter steget. Fra 22,8 procent i 2019 til 28,8 procent halvvejs inde i 2024. Telemedicin er digitale ydelser i sundhedsvæsenet, hvor borgeren kan undgå at skulle ind på hospitalet - som en telefon- eller videosamtale i stedet for et fysisk møde.
- Dét, der gør det rigtig, rigtig godt, er, at familierne sparer tid ved, at de ikke skal herind for at mødes med os, hvis nu ikke det fysiske fremmøde er nødvendigt, fortæller Gitte Deinbek.

Skal følge med udviklingen

I det hele taget er brugen af telemedicin steget markant på Sygehus Lillebælt gennem de senere år. I 2019 var 12,1 procent af alle kontakter telemedicinske. I 2024 er den andel steget til 23,1 procent.
- Vi skal følge med, fordi der er flere og flere i samfundet, der bruger videokommunikation. Vores patientgruppes forældre er jo typisk unge mennesker, der i forvejen er vant til at bruge videokommunikation. Så forældrene synes, det er smart, og de er glade for tilbuddet, siger Gitte Deinbek, der især afvikler videosamtaler med forældre og børn om mave-tarm-problemer.

En videosamtale foregår ved, at Gitte Deinbek sender en sms til barnets pårørende, der så kan logge sig på ved at klikke på et link. Samtidig logger Gitte Deinbek sig på sin skærm, og så kan samtalen begynde - virtuelt.

De telemedicinske konsultationer foregår typisk i de situationer, hvor en læge eller sygeplejerske skal overbringe prøvesvar eller skal høre, hvordan barnet har haft det, siden de sidst mødtes. De konsultationer, der for eksempel kræver, at der bliver taget en blodprøve, eller hvor barnet skal måles og vejes, vil fortsat kræve et fysisk møde.
- Vi har jo en del unge patienter, der går på efterskole, eller som har gang i en ungdomsuddannelse. De kan så sidde derfra – ofte langt væk – og have en samtale med os om deres sygdom. Samtidig kan én forælder sidde hjemme, og den anden forælder kan måske sidde og være med fra arbejdet.

Med eller uden kamera

På Børne- og Ungeafdelingen bruger de også videosamtaler til gruppekonsultationer. Det kan være virtuelle fællesmøder om forstoppelse, hvor de unge og deres forældre kan spørge sygeplejersken om råd og vejledning om forstoppelsen.
- De bestemmer selv, om de vil kunne ses af de andre via kameraet, eller om kameraet skal være slukket, men de kan alle se mig, siger Gitte Deinbek.

I 2023 havde Sygehus Lillebælt i alt 147.861 konsultationer på enten video eller telefon ud af i alt godt en halv millioner konsultationer samlet set. Små 8000 af de telemedicinske konsultationer var på Børne- og Ungeafdelingen.

Sygehus Lillebælt sætter patienten først. Vores fem patientløfter sætter ord på, hvad det betyder.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU01V