Skip til primært indhold

Ny, banebrydende opfindelse til transport af følsomme prøver

Sygehus Lillebælt kan nu transportere og analysere såkaldte blodgasprøver på fuldt ud automatiseret vis. Det vil få stor betydning for mange patienter.

Et banebrydende system, der som det første i verden automatisk – og ved hjælp af robotter - kan transportere og analysere en særlig type af blodprøver.

Det er resultatet af halvandet års udviklingsarbejde, som laboratoriet på Sygehus Lillebælt står bag. Transportsystemet håndterer og analyserer de såkaldte blodgasprøver, som blandt andet kan afsløre, om en patients hjerte pumper og sender ilt rundt, som det skal, og om lungerne fungerer optimalt.
- Det er en forbedring på mange måder. Og medarbejdere, der normalt ville skulle håndtere prøven manuelt, kan nu bruge deres tid og kræfter på andre patienter, siger overlæge Claus Lohman Brasen fra Biokemi og Immunologi på Vejle Sygehus.

Hurtigt fremme via rørpostsystem

Når en læge eller sygeplejerske tager en blodgasprøve på en patient ved hjælp af en lille slange og en kanyle, måler man – blandt andet - mængden af ilt og kuldioxid i blodet. Værdierne er vitale og altafgørende at kende, når en patient i al hast ankommer alvorligt syg til sygehuset uden, at lægerne umiddelbart kan fastslå, hvad patienten helt præcist fejler.

Blodgasprøver er dog meget ustabile, når de først er taget på patienten, fordi værdierne kan ændre sig i blodprøve-beholderen under transporten til analyseapparatet – og dermed ikke give et retvisende billede af patientens reelle tilstand, når prøven siden bliver analyseret i en maskine. I dag sker transporten derfor typisk ved, at en sygeplejerske eller portør – manuelt og forsigtigt – går med prøven til analysemaskinen, der giver et svar på prøven. En transportform, der tager tid.

Men forskerne på Sygehus Lilebælt har nu via en række undersøgelser og opfindelser gjort det muligt at transportere blodgasprøverne via sygehusets rørpost-system, hvor de følsomme prøver bliver sendt rundt i rør på sygehuset med 30 kilometer i timen og i løbet af bare et halvt minut når fra en afdeling til laboratoriet. Her vil en robot tage prøven ud af rørpost-systemet og overlevere den til en analysemaskine, der derefter giver et svar, som lægerne øjeblikkeligt kan bruge i den efterfølgende behandling af den alvorligt syge patient.
- Det tager 13 minutter fra prøve til svar, og der er ikke andre steder i verden, hvor man på fuldt ud automatiseret vis i dag kan transportere og analysere blodgasprøver, siger professor og forskningsleder på Biokemi og Immunologi på Vejle Sygehus, Ivan Brandslund.

Ved at opnå patent

Lige nu er man i gang med at opnå patent på opfindelsen, og derfor kan forskerne ikke gå i detaljer med, hvordan de helt præcist har fundet en måde at transportere blodgasser via rørpostsystemet. Men en del af nyskabelsen består af et 3D-printet blodprøverør, der er designet på en måde, så den kan klare den hurtige, usikre og automatiske transport uden, at blodgasværdierne ændrer sig.

Blodprøverørets udformning gør det samtidig muligt i mange tilfælde at tage prøven i patientens vener i albuen og ikke, som det kræves nu, i pulsåren i håndleddet, som ofte er smertefuldt, og som kræver en særlig præcision. Det betyder, at det ikke skal være en læge eller specialuddannet sygeplejerske, der skal tage prøven, og det frigør arbejdskraft.

Sammen med en række private aktører skal man nu videreudvikle og producere blodprøverøret, så den kan bruges fast i det daglige arbejde. Efter planen er man klar til det om et halvt år.

Kontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU02V