Skip til primært indhold

Ny Covid-19-lægebil rykker ud

Sygehus Lillebælt kan nu lave lynhurtige tests for coronavirus hjemme hos en borger, der er alvorligt syg, og som har symptomer på virussen. Testen laves i en ny Covid-19 lægebil, der rykker ud sammen med ambulancen.

Når ambulancen fremover kører ud til en borger, der skal indlægges på Sygehus Lillebælt, og som samtidig er mistænkt for at være smittet med coronavirus, kører et lægehold med ud i en nyetableret Covid-19-lægebil. Formålet er lynhurtigt at finde ud af, om borgeren rent faktisk er smittet med coronavirus og dermed på forhånd have et kendskab til, om vedkommende skal indlægges i isolation.

Holdet - bestående af en læge og en paramediciner - har særligt kviktest-udstyr med, som gør en stor forskel. For med det udstyr kan holdet i løbet af bare 20 minutter afklare, om den syge borger er smittet med virussen. Og om der altså dermed er behov for at indlægge vedkommende i isolation på Kolding Sygehus.
- Nu kan vi lave corona-testen ude i hjemmet hos borgeren, og så ved vi allerede inden, borgeren ankommer til sygehuset i ambulancen, om han eller hun er smittet. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi indlægge patienten på helt normal vis uden brug af isolation. Eller vi kan indlægge vedkommende direkte i Vejle, hvis det er det, der er bedst for patienten. Så det er virkelig smart og godt for både patienten og sygehuset, siger Poul Henning Madsen, der er leder af Akutafdelingen på Kolding Sygehus.

Et fald i antallet af patienter

Mandag rullede Covid-19-lægebilen for første gang ud gennem ambulanceporten på Kolding Sygehus. I bilen sidder en læge fra Sygehus Lillebælt sammen med en paramediciner fra ambulanceselskabet Responce, som også har leveret den gule lægebil.
- Det bør umiddelbart føre til et markant fald i antallet af patienter, der ligger i isolation til observation for coronavirus. Det er håbet. Så de kræfter, vi lægger i det her, betaler sig tilbage, fordi det giver nogle bedre forløb for patienten, vores kvalitet stiger, og vi sparer i sidste ende ressourcer, siger lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, Thomas Larsen.

På Akutafdelingen på Kolding Sygehus bliver der hver dag indlagt i gennemsnit 20 patienter, der har symptomer på coronavirus, og som er så syge, at de har brug for akut behandling på sygehuset. Langt de fleste viser sig ikke at være smittet med virussen, når resultatet af coronatesten ligger klar.

Men på grund af risikoen for smitte skal alle de patienter ligge i isolation på enestuer på Akutafdelingen, indtil en test har afklaret, om de er smittet. Og de medarbejdere, som behandler og plejer patienterne, skal iklæde sig isolationstøj, når de går ind på stuen.
- Det er meget ressourcetungt at have borgere indlagt i isolation, fordi alt arbejdet skal foregå i isolationstøj. Vi skal for eksempel bruge tre gange så meget plejetid på en isoleret patient som på en patient, der ikke er isoleret, fortæller Poul Henning Madsen.

Kan hindre indlæggelser

Nu kan testen ske ude hos borgeren, som en praktiserende læge eller vagtlæge forinden har kaldt en ambulance ud til. For eksempel fordi patienten er stærkt svækket, hoster og har høj feber. Covid-19-lægebilen, der kan køre med udrykning, får det samme alarmopkald som ambulancen. Og lægen i bilen er specialuddannet i at kunne lave et såkaldt trakealsug, hvor man suger sekret op fra borgerens luftrør.

For når en borger har svære luftvejssymptomer, er det ikke altid tilstrækkeligt at lave en covid-test med en podepind. Det kræver en sugning i halsen, og testen bliver herefter analyseret i en kvik-testmaskine, som er installeret i lægebilen. Svaret ligger klar i løbet af 20 minutter – i nogle tilfælde inden, at ambulancen overhovedet er kørt fra stedet med patienten. I de tilfælde kan man efterfølgende undgå at skulle lave den særlige, grundige rengøring af ambulancen, som det kræver, når ambulancen kører med en patient med symptomer på coronavirus.

Covid-19-lægebilen er ikke en erstatning for den lægebil, som i nogle tilfælde følger med ambulancen ud til en syg borger. Den lægebil vil fortsat køre til nøjagtigt de samme typer udrykninger som hidtil. Men Covid-19-lægebilen har udstyr installeret, der gør, at lægen og paramedicineren kan lave forskellige undersøgelser på stedet, hvis der er behov for det. Som for eksempel blodprøver og måling af iltmætningen i blodet.
- Vi kan lave en vurdering af patienten på stedet, som vagtlægen eller den praktiserende læge ikke har kunnet lave i telefonen. Så vi kan måske hjælpe med at kvalificere vagtlægens vurdering og hindre nogle indlæggelser, fordi undersøgelserne på stedet viser, at der slet ikke er behov for at indlægge borgeren. Det er en sidegevinst, vi får med, siger Thomas Larsen.

Covid-19-lægebilen er – i første omgang - stand by på Kolding Sygehus alle hverdage i tidsrummet fra klokken 9 til 17.

Kontaktperson

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU01V