Skip til primært indhold

Ny enhed skal udvikle fremtidens sundhedsløsninger

En nyetableret enhed på Sygehus Lillebælt skal samle, udvikle og implementere fremtidens sundhedsløsninger – til gavn for patienter og medarbejdere.

Nærbillede af udstyr

Det kan være robotten, der på smart vis kan være med til at lette arbejdet for lægen. Eller den lille, men vigtige dimsedut, som kan gøre en forskel i hverdagen for sygeplejersken.

Lederen af en nyetableret innovationsenhed på Sygehus Lillebælt, Pica Ann Blackburn Andersen, kan forestille sig mange, meget forskellige idéer, som enheden kan være med til at udvikle – og siden implementere på sygehuset.
- Vi vil gerne ruste sygehuset til at stå bedre med sundhedsløsninger til patienterne i fremtiden, hvor vi ved, at vi bliver færre til at løfte opgaverne. Derfor skal vi udvikle nogle teknologier, hjælpemidler og organiseringer, hvor vi kan ordne mere med færre hænder, fortæller hun.

Finde de rigtige løsninger

Innovationsenheden består foreløbigt af en statistiker, en læge og lederen, Pica Ann Blackburn Andersen, og den kom til verden i efteråret med det formål at samle, udvikle og implementere gode idéer, som sygehuset kan bære frugt af. Idéer, der ikke mindst kommer fra sygehusets egne medarbejdere.
- Vi ved, at fremtidens sundhedsvæsen kommer til at se helt anderledes ud, hvis vi skal matche den demografiske udvikling og dét, som patienterne efterspørger. Vi skal være med til at skabe den fremtid ved at lave en motorvej, hvor de gode idéer og løsninger, som medarbejderne kan se i praksis ude hos patienterne, hurtigere kan blive til virkelighed og til en forbedring i dagligdagen, siger administrerende sygehusdirektør, Christian Sauvr.

Tanken er, at enheden, der har til huse på Vejle Sygehus, skal være støttende, rådgivende og projektledende i forhold til at få løsningerne implementeret i afdelingerne.
- Den her enhed skal sørge for, at vi kan finde de rigtige løsninger og få dem afprøvet for derved at se, om de reelt har den gavn, de skal have, siger, Pica Ann Blackburn Andersen.

Et eksempel kunne være en vogn med hjælpemidler, som sygeplejersker normalt skubber manuelt på sygehusgangene. I en ideel verden kører den automatiserede robotvogn – i fremtiden - selv op på gangen, hvor den står klar til sygeplejersken. Men det kræver, at robotten er kodet præcist, så der er taget hensyn til, at den kan finde vej under de rette, ordentlige og sikre forhold.

Unikt samarbejde

En væsentlig del af enhedens arbejde med at finde og udvikle fremtidens sundhedsløsninger består af et – efter danske forhold – unikt samarbejde med innovationsparken DANDY Business Park, der ligger i det nordlige Vejle. De to samarbejdspartnere inviterer virksomheder til at pitche idéer til sundhedsløsninger. Idéer, som virksomhederne selv kan have opfundet, eller som kan være kommet fra sygehuset eller andre sundhedsaktører, der ønsker at omdanne idéerne til brugbare opfindelser eller ydelser, som kan gøre en forskel.
- Vi er glade for, at vi har fundet nogle dygtige samarbejdspartnere, der også er optagede af at finde gode løsninger til gavn for patienterne, siger Christian Sauvr.

DANDY Business Park udnytter sit netværk til at finde de rette virksomheder, og idéerne kan blive afprøvet i realistiske omgivelser på Sygehus Lillebælt. Aktørerne skal - i bedste ”Løvens Hule”-stil – pitche idéen til folk fra sygehuset og DANDY Business Park, der skal vurdere, om man vil støtte videreudviklingen af idéen.
- Vi har store forventninger til det. Vi har sat ressourcer af til det – og har indgået et unikt samarbejde, der ikke findes mage i Danmark. Så det skal føre noget godt med sig, fortæller Pica Ann Blackburn Andersen.

Vigtigt med overblik

Hun forklarer samtidig, at innovationsenhedens arbejde ikke kun bliver at udvikle nye idéer. For enheden skal i lige så høj grad skabe et overblik over eksisterende løsninger, der findes andre steder, som Sygehus Lillebælt kan implementere og eventuelt videreudvikle.
- Vi skal ikke altid opfinde den dybe tallerken – det handler lige så meget om at udnytte vores netværk, tage noget fra en anden sammenhæng og bruge det hos sig selv, så det kommer personale og patienter til gavn, siger hun.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU02V