Skip til primært indhold

Ny test viser, om kræftbehandlingen virker

En test i laboratoriet kan afsløre, om kræftbehandlingen vil skade mere, end den gavner. Vejle Sygehus er med i et nyt projekt om personlig medicin - med lovende resultater for patienterne.

Sygeplejerske står foran mikroskop, hvor der ligger en prøve.

Den mikroskopiske kræftcelle kan forstørres på skærmen i laboratoriet på Vejle Sygehus.

Patienter, der er syge af en fremskreden kræftsygdom, har ofte et naturligt ønske om at afprøve mange former for behandlinger, som i bedste fald kan standse sygdommens fremdrift.

Men ofte har de kraftige behandlinger kun lille effekt og skader nogle gange mere, end de gavner. Derfor har det stor betydning, hvis lægerne kan finde lige nøjagtig den medicin, som har den bedste effekt for den enkelte patient - og omvendt undgå de behandlinger, som kun fører bivirkninger med sig.

På Vejle Sygehus har man gennem de seneste måneder - med succes - afprøvet en testmetode til at afklare hvilke behandlinger, som har en mulig effekt på patienten og hvilke, der ikke har. Og dét uden at patienten i første omgang får behandlingen afprøvet på egen krop med de gener, der kan medføre. Som for eksempel udpræget træthed og kvalme - og gentagne undersøgelser og tjek på sygehuset.
- Det handler om at kunne give den rigtige medicin til den rigtige patient. Vi skal ikke forsøge med en behandling, som med sikkerhed ingen effekt har, siger ledende overlæge på kræftafdelingen på Vejle Sygehus, Lars Henrik Jensen.

Øget effekt af personlig medicin

Projektet har 90 patienter som omdrejningspunkt. Alle 90 patienter er alvorligt syge af tarmkræft, og de har været igennem et længere behandlingsforløb, uden at det har fået bugt med kræften. Patienterne får med hjælp fra røntgenafdelingen på Vejle Sygehus foretaget en vævsprøve, hvor kræftceller bliver taget ud af kroppen.

Siden dyrker medarbejdere på Klinisk Genetik på Vejle Sygehus cellen i laboratorium - det betyder, at cellen kan overleve uden for kroppen. Herefter afprøver et københavnsk biotech-selskab, 2CureX, der har udviklet testen, forskellige kræftbehandlinger på cellerne i selskabets laboratorium. På den måde kan man afklare, hvilke behandlinger, der potentielt virker og hvilke, der ikke gør, uden at patienten får medicinen ført ind i kroppen.
- Det her er en måde at øge effekten af den personlige medicin - det vil sige en medicin, der er målrettet lige præcis den patient, der får den. Så det er enormt positivt, siger Lars Henrik Jensen.

Bedre samarbejde med patienten

De foreløbige resultater er lovende og er netop blevet præsenteret på den internationale kræftkongres, ASCO, der i år foregik online. Ud af de 90 patienter, der har været med i projektet, fik halvdelen - i alt 44 patienter - et behandlingsforslag på bagrund af testen. De fleste af de patienter gennemførte den anbefalede behandling, og det viste sig at holde sygdommen i ro længere tid end forventet. Det er et signal om, at princippet virker og skal undersøges yderligere.
- Det her giver os også en bedre mulighed for at samarbejde med patienten om behandlingsmulighederne. For vi kan forklare, at den behandling, vi normalt vil tilbyde som det næste, beviseligt ikke har en effekt på den pågældende patient. Så testen giver et godt grundlag for samtalen - det er også gavnligt at kunne snakke med patienten om det, fortæller Lars Henrik Jensen.

Næste etape i projektet bliver at rykke analysen frem i de enkelte tarmkræftpatienters sygdomsforløb, så lægerne hurtigere ved hvilken type behandling, der virker, og hvilken der ikke gør. Det giver flere og bedre muligheder for at bekæmpe kræftsygdommen.
- På den måde kan vi hurtigere gribe til den rigtige behandling for at bremse kræften, siger Lars Henrik Jensen.

Kontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU02V