Skip til primært indhold

Patienter er med til at forbedre sygehusets behandling

SMS-projekt med unge patienter har vist Sygehus Lillebælt, hvad der er vigtigt for unge, der får fjernet mandler. Derfor er gå-hjem-pakken nu ændret.

- Hvad har fyldt for dig i dag?

Det centrale spørgsmål skulle syv patienter i alderen 16-21 år svare på, efter at de havde fået fjernet mandlerne på Øre- Næse- og Halsafdelingen på Vejle Sygehus. Derhjemme fra sygesengen eller sofaen hos mor og far sendte de i to uger billeder, der repræsenterede dagen: en morfintablet, et øre, en buket blomster, en sytråd og forklarede, hvad de mente med billedet. For én patient var det morfintabletten, der fik hende gennem dagen, for en anden viste et foto af hendes øre, at hun havde haft voldsomt ondt i ørerne, smerter hun slet ikke var forberedt på. En tredje var glad for omsorgen fra kæresten i form af blomster, og en fjerde vidste ikke, at hun var kommet hjem med operationstråde i halsen.

Forældre er vigtige

Sarah Thomsen er én af patienterne, som deltog i projektet. Hun blev passet hos sin mor, som havde taget fri en del af tiden efter Sarahs operation, og det var en god ide.
- Min mor sørgede for, at jeg spiste og drak – hun pressede mig faktisk til det, for jeg vidste godt, at det ville gøre ondt, men det var godt, hun gjorde det. Det var også hende, der efter et par dage tvang mig med ud at gå en lille tur rundt i kvarteret, fortæller Sarah, som dengang var 21 år og flyttet hjemmefra. De 14 dage efter mandel-operationen tilbragte hun på sin mors sofa.

At forældrene spiller en stor rolle i de unges sygeperiode efter operationen, er én af de konklusioner, der står klarest efter projektet. Det fortæller klinisk sygeplejespecialist Ann Wolff Bregendahl, som sammen med sin kollega, sygeplejerske Rebecca Næsby har stået for projektet.
- Det er vigtigt, at forældrene er tilgængelige efter operationen, evt. at de tager den unge hjem, for forældrene er dem, der sørger for, at de unge spiser og drikker, bevæger sig og tager smertestillende på det rigtige tidspunkt. Det er vigtigt for at få det bedre og for at forebygge, at de bliver forstoppede af den smertestillende medicin på grund af for lidt væske og for lidt aktivitet, siger Ann Wolff Bregendahl.

Mere morfin

Netop morfinmængden, eller i det hele taget mængden af smertestillende, som de unge kan tage efter operationen, er også ændret væsentligt på grund af de unges tilbagemeldinger. Tiden efter en mandeloperation kan være meget smertefuld og især for unge, som til forskel fra børn har meget kraftige smerter. Nogle gange gør det også ondt andre steder end lige i halsen, for eksempel i ørerne, drøblen eller i tungen. Før projektet var det ikke alle de unge patienter, der fik morfin med hjem til at tage smerterne, men det har ændret sig.
- Vi har set, at de unge har brug for mere smertestillende i dagene efter operationen, så derfor får alle over 12 år nu som udgangspunkt morfin med hjem. Anbefalingerne for, hvor meget håndkøbsmedicin, de må tage, har vi også sat op, så de er bedre smertedækket, fortæller sygeplejerske Rebecca Næsby.

Information

Projektet har også vist, at det for både de unge patienter og forældrene gælder, at mere information er nødvendig – ikke mindst fordi forældrene spiller en vigtig rolle i pasningen af deres store børn, så det er vigtigt, at de er godt informeret. Derfor får hver patient nu et tilpasset udskrivningsbrev, som fortæller om smerter, at man må spise alt, man har lyst til, om aktivitet og hvilke symptomer, man kan opleve og andre ting, det er vigtigt at vide.
- Vi satte egentlig projektet i gang, fordi vi fik mange opkald fra patienterne og deres pårørende. De ringede, fordi de unge patienter havde stærke smerter, oplevede symptomer de ikke var forberedt på og ikke spiste og drak nok, så derfor har vi gjort det tydeligt i udskrivningsbrevene. Forhåbentlig betyder ændringerne, at patienterne fra nu af har et bedre forløb efter operationen, siger Ann Wolff Bregendahl.

Baggrund

Øre- Næse- og Halsafdelingen på Vejle Sygehus fjerner mandler (tonsillectomi) på cirka 300 patienter om året. De unge mellem 12 og 25 år udgør 45 procent af patienterne, dvs. næsten halvdelen.

Fjernelse af mandler er en af de mest smertefulde operationer, der udføres. Smerteintensiteten i dagene efter operationen er høj og stiger med alderen for at toppe omkring de 16-20 år.

Øre- Næse- og Halsafdelingens egne tal viser, at næsten 30 procent af patienterne eller deres pårørende ringer ind til afdelingen efter operationen for at få vejledning. Som en del af sms-projektet har Rebecca Næsby og Ann Wolff Bregendahl også interviewet de unge deltagere om deres forløb efter operationen.

Kontakt

Anne-Mette Vargas Johnsen

Kommunikationskonsulent

Det Digitale Kompetenceteam, Kommunikation


24 99 42 69
APPFWU02V