Skip til primært indhold

Robotten hjælper sygeplejersken

Små software-robotter hjælper sygeplejersker og sekretærer i deres daglige arbejde på Sygehus Lillebælt. Det giver mere tid til patienterne.

Sygeplejerske Signe Mols Petersen har gennem det seneste år klikket færre gange på computermusen, når hun har talt i telefon med en patient. Rundt regnet 15 færre klik pr. patient.

På det medicinske ambulatorium for Diabetes- og Hormonsygdomme på Kolding Sygehus har hun jævnligt vagter, hvor hun passer telefonen og svarer på spørgsmål fra patienter. Nogle dage har hun 40 patienter gennem røret, og hver eneste samtale eller telefonkonsultation kræver dokumentation og registrering i computersystemet. Det kræver mange klik med musen, mange indtastninger på tastaturet – og megen tid.

Tidligere kunne hun dårligt følge med og måtte - til tider - efter samtalerne have hjælp fra kollegaer til at få lavet de mange notater. Men for ét år siden begyndte ambulatoriet at gøre brug af specialprogrammerede robotter, som sygehusets IT-afdeling har bygget. Robotter, der undervejs i samtalen mellem sygeplejersken og patienten selv foretager mange af de indtastninger, som Signe Mols Petersen ellers skulle foretage.
- Det letter vores arbejde rigtig, rigtig meget, og tiden, vi bruger på at dokumentere, er blevet halveret. Og vi undgår at skulle bruge tid mellem patienterne – og nogle gange efter fyraften – på at indtaste dokumentationen, siger hun.

Færre unødige opgaver

Hjælpen kommer fra en såkaldt RPA – det står for Robotic Process Automation – og allerede tidligt i telefonsamtalen med patienten kan sygeplejersken sætte den i gang ved hjælp af et klik. Det klik betyder, at robotten på intelligent og automatisk vis derefter foretager en række, andre automatiske indtastninger, som sygeplejersken tidligere skulle have foretaget manuelt.

Det kan for eksempel være en indtastning om navnet på afdelingen, om tidspunktet for samtalen eller om en rapportering til andre systemer. Med andre ord en række lette, ensarterede og hyppige indtastninger, som kræver tid, men som robotten selv foretager automatisk. Efterfølgende kan sygeplejersken eller sekretæren godkende indtastningerne.
- Vi vil gerne spare sygeplejerskerne for unødige opgaver, så de i stedet kan bruge tiden på kerneopgaven, som jo er pleje af patienterne. Og nu behøver de ikke på samme måde at skulle koncentrere sig om indtastningerne undervejs i samtalen, for robotten gør meget af arbejdet for dem. Så det har givet fantastiske resultater indtil nu, siger Lotte Laasholdt, der er ledende lægesekretær på Afdelingen for Medicinske Sygdomme og Akutafdelingen på Kolding Sygehus.

Sammen med kollegaen, Elke Hanquist, har hun været frontfører på projektet om udbredelsen af robotter på Medicinske Sygdomme. Et arbejde, der indtil nu har ført til 30 robotter på afdelingen, som på forskellig vis letter arbejdet for sygeplejersker, læger og sekretærer, når de skal dokumentere eller registrere.
- På den her måde kan en sygeplejerske nå at tale med flere patienter på en dag. Samtidig betyder automatiseringen, at vi undgår fejlindtastninger, som manuelle klik kunne føre med sig i farten, siger Elke Hanquist.

Et kæmpe potentiale

På Sygehus Lillebælt har man generelt et ønske om at udbrede - og gøre brug af RPA’er i de arbejdssituationer, hvor de vil være hensigtsmæssige.
- Vi vil gerne minimere spildtid, og det kan vi blandt andet ved hjælp af robotter. På den her måde får personalet mere tid til de enkelte opgaver, fortæller kvalitetschef på Sygehus Lillebælt, Lonnie Sander Terkildsen. Hun er formand for den arbejdsgruppe på sygehuset, der arbejder med at udvælge og udbrede RPA’er.

På hele sygehuset var der ved den sidste gennemtælling før sommerferien i alt 111 RPA’er i brug – mens en lang række er under udvikling eller er ved at blive testet.
- Der er et kæmpe potentiale i brugen af RPA’er. Vi har mange arbejdsgange, hvor vi gør det samme igen og igen, og her kan RPA’en gøre en forskel, siger Lonnie Sander Terkildsen.

På Medicinske Sygdomme ser Lotte Laasholdt og Elke Hanquist også begge et stort potentiale i robotterne.
- Det er rigtig godt, og vi er meget interesserede i at brede det ud og finde nye områder at udvikle. Vi har mange idéer, som vi gerne vil have gjort til virkelighed, forklarer Elke Hanquist.

Kontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU02V