Skip til primært indhold

Sygehus Lillebælt har åbnet afsnit for funktionelle lidelser

Nyt tilbud til en gruppe patienter, som tidligere er blevet overladt til sig selv.

De er trætte, er svimle, har hovedpine, forstoppelse, diarré og smerter i det meste af kroppen. De har gennemgået mange undersøgelser og lange udredningsforløb. Gang på gang har de fået at vide, at alt ser ud som det skal, og at ingen blodprøver, skanninger eller røntgenbilleder kan forklare, hvorfor de lider. Nogle har måske fået forskellige diagnoser som kroniske komplekse smerter, irritabel tyktarm eller funktionel lidelse. Men de har ikke fået en forklaring eller en behandling, som har hjulpet. Patienterne er alvorligt plagede af deres symptomer, nogle kan slet ikke arbejde, men der findes ikke mange sundhedstilbud til dem, ikke megen hjælp. Det er Sygehus Lillebælt nu i gang med at gøre noget ved.

Overlæge Lene Toscano står i spidsen for det nyligt oprettede afsnit for funktionelle lidelser på Vejle Sygehus.
- Der har tidligere været en del forvirring og også mange fordomme om patienter med funktionelle lidelser, så de er ofte blevet mødt med holdningen ”Kan det passe, at man kan være så syg, når alle undersøgelser er normale? Er det ikke noget, du bilder dig ind?”. Men de senere års forskning viser, at disse patienter faktisk er karakteristiske med typiske symptomer, forklarer overlæge Lene Toscano. Samtidig viser forskningen også, at der er nogle velafprøvede metoder, som man kan bruge, når man ønsker at behandle patienter med funktionelle lidelser.

I Region Syddanmark skal de sværest ramte patienter henvises til Center for Funktionelle Lidelser på Odense Universitetshospital. Vejle Sygehus kan modtage de middel- til letramte patienter på afsnittet, som er under opbygning. Lene Toscano modtager patienter, som er henvist fra andre afdelinger på sygehuset og fra de praktiserende læger. Desuden underviser hun og yder telefonisk rådgivning af fagpersoner.

Behandling består især af samtaler

Henviste patienter bliver tilbudt en forsamtale, hvor Lene Toscano gennemgår deres sygdomsforløb og livsforløb med dem. Hun vurderer, om patienten har en funktionel lidelse, og om vedkommende egner sig til og har lyst til at indgå i et behandlingsforløb. Behandlingen er individuel og består primært af samtaler, hvor der bruges forskellige redskaber, og kan suppleres med fysioterapi målrettet den funktionelle lidelse. På længere sigt er målet, at der bliver mulighed for at ansætte flere fagpersoner og tilbyde flere forskellige behandlingsformer.
- Vi har lige fået penge til at gennemføre en undersøgelse af et struktureret forløb med fem samtaler og fem behandlinger ved en fysioterapeut, fortæller Lene Toscano. Desuden har både vi og Vejle Kommune et stort ønske om at få etableret et tæt samarbejde mellem Afsnit for Funktionelle Lidelser, de praktiserende læger, jobcentret og sundhedscentret. Mange patienter oplever, at de bliver tabt i den afstand, der er imellem de forskellige sektorer, og håbet er, at patienterne vil opleve at få en mere kvalificeret hjælp, hvis vi sørger for at bygge nogle gode broer og gøre afstandene meget mindre, fortæller hun.

Samarbejdet med de praktiserende læger er også under opbygning. Line Kirkeby, som er praktiserende læge i Vejle, har været med på en studietur til Norge, hvor der er god erfaring med et intensivt behandlingsforløb på fire dage. Lene Toscano håber, at det bliver muligt at afprøve den norske model i en tilpasset form i Vejle.
- Der er efterhånden meget forskning både fra Danmark og fra resten af verden, som viser, at funktionelle lidelser kan behandles, forklarer Lene Toscano. Ikke alle kan blive raske, men de fleste oplever en positiv effekt. Jeg håber, at alle patienter med funktionelle lidelser i fremtiden vil kunne få tilbudt en god behandling uden unødvendig ventetid, siger Lene Toscano.
- Som situationen er nu, er der patienter i Danmark, som må vente så længe, at de når at blive endnu mere syge i ventetiden. Andre får slet ikke tilbudt behandling, fordi de enten er for syge eller ikke er syge nok, understreger Lene Toscano.

Det vil Sygehus Lillebælt med det nye Afsnit for Funktionelle Lidelser gerne lave om på.

Baggrund om funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser er en samlebetegnelse for en gruppe af sygdomme, hvor patienten har fysiske symptomer fra flere forskellige organsystemer. Den præcise årsag kendes ikke, men forskning har vist, at mange faktorer udløser symptomerne, både biologiske og sociale faktorer, som giver forskellige former for overbelastning.

Patienterne har ofte en sårbarhed, som både kan være genetisk og være opstået på grund af belastende opvækstvilkår. Dette er ofte kombineret med en udløsende årsag, som kan være forskellige belastninger som fx en infektion, ulykke, stress mv. Oveni er der i patientens liv ofte omstændigheder, som vedligeholder og gør sygdommen værre, og dem kan man i behandlingen arbejde med. Her kan sygdomsforståelse, angst, stress, træning, kost, søvn, arbejde mv. spille en stor rolle.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at 1-2 pct. af befolkningen har en funktionel lidelse og har udgivet en række anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af funktionelle lidelser.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside - sst.dk

Kontakt

Anne-Mette Vargas Johnsen

Kommunikationskonsulent

Det Digitale Kompetenceteam, Kommunikation


24 99 42 69
APPFWU01V