Skip til primært indhold

Sygehus Lillebælt øger kadencen i forskningen

2019 sprængte rekorden i forskning på Sygehus Lillebælt, og det kommer patienterne til gode.

Forskning i gangtræningsprogrammer, mindre smertefulde undersøgelser for lungekræft, forskning i heling af fodsår og forebyggelse af hjertekarsygdomme er blot nogle af de mange områder, der bliver forsket i ved Sygehus Lillebælt. I 2019 havde sygehuset 106 forskeransatte mod 87 i 2016, og de offentliggjorde tilsammen 437 forskningsartikler mod 231 i 2016. Det er en forøgelse på næsten 90 procent, og det betyder, at Sygehus Lillebælt allerede et år før tiden har opfyldt og overgået sine egne mål for forskningen, sådan som de blev udstukket i den femårige forskningsstrategi fra 2015.
- Vi har store patientgrupper, der er ramt af sygdomme som kræft, hoftebrud og ryglidelser, og fordi vi ser så mange patienter, har vi en forpligtelse til at forske for at skabe viden og integrere ny viden udefra. Både for at andre kan bruge det, vi finder frem til, og for at det kan komme vore egne patienter til gavn, siger lægefaglig direktør ved Sygehus Lillebælt, Mads Koch Hansen.

Fokus på patienterne

I alle afdelinger på Sygehus Lillebælt sidder der medarbejdere, som både har patienter og arbejder som forskere, og det giver en sammenhæng mellem forskningen og arbejdet med patienter, så forskningen hele tiden har fokus på at forbedre undersøgelser, behandling og pleje af patienterne. Og så strækker forskningssamarbejdet sig på tværs af Sygehus Lillebælts afdelinger.
- Ingen forsker kan ret meget alene, og derfor er det vigtigt med et godt samarbejde og en ånd, hvor kollegerne aldrig stiller sig på bagbenene, men tværtimod siger ja til at være med i projekter. Og svaret her hos os er altid: ”Lad os gøre det, hvis det kan forbedre noget for patienterne”, fortæller Karina Dahl Steffensen, professor og formand for Forskningsrådet ved Sygehus Lillebælt.

Hun forsker selv i æggestokkræft og i fælles beslutningstagning og har glæde af, at andre end hendes egen afdeling er med-deltagere i hendes forskningsprojekter. Forskning på tværs af afdelinger og faggrupper er også lig med stærk forskning.
- Vi har forskning inden for mange faggrupper, ikke bare læger men også sygeplejersker, terapeuter og bioanalytikere for eksempel, og den viden, de skaber, er med til at give de bedste patientforløb, siger Mads Koch Hansen.

Sygehus Lillebælt fik fra 1. januar 2019 status af universitetshospital, hvilket også har betydning for forskningen, fortæller han.
- Det er en status, som vi tager meget alvorligt, og som stiller krav til vores forskning. Vi er et hus med mange eksperter, og vi har en vigtig rolle i hele tiden at udvikle og forbedre behandlinger og dagligdagen på sygehuset – alt det der er vigtigt for vores patienter – og det er forskningen en vigtig forudsætning for.

Kontakt

Anne-Mette Vargas Johnsen

Kommunikationskonsulent

Det Digitale Kompetenceteam, Kommunikation


24 99 42 69
APPFWU01V