Skip til primært indhold

Ved hjælp af navigation kan kirurgen lave mere præcise indgreb

På Rygcenter Syddanmark bruger kirurgerne nu avanceret navigationsudstyr, når de skal lave en særlig type operation i lænden. Det gør indgrebet mere præcist – til gavn for patienten.

Læge og sygeplejerske i operationslokale.

Morten Søe og Betina Kallesøe på operationsstuen, hvor undersøgelsen foregår. Bag dem er det udstyr, de bruger - herunder scanneren til venstre.

Det fungerer lidt ligesom det GPS-navigationsudstyr, man kender fra en bil.

Sådan beskriver kirurg og ledende overlæge på Rygcenter Syddanmark i Middelfart, Morten Søe, det nye, avancerede navigationsudstyr, som han og kollegaerne får hjælp af, når de skal indsætte skruer i ryggen på patienter, der får foretaget en stivgørende operation i lænden.
- Det er fuldstændig ligesom et GPS-system i en bil, hvor der jo er nogle satellitter i luften, og så ved man præcist, hvor bilen er – og så bliver det tegnet ind på et landkort, fortæller Morten Søe.

Gode erfaringer

På samme måde kan Morten Søe og kollegaerne gøre brug af navigation til – forenklet beskrevet – at finde lige nøjagtigt det ekstremt præcise punkt i lænden, hvor skruen skal sættes ind i ryghvirvlen. Et punkt, hvor selv få millimeters forskel kan have stor betydning.
- Med navigationsudstyret ved vi mere præcist, hvor vi er, og vi kan bedre se den ryghvirvel, vi skal sætte skruer i, fordi vi får nogle andre billeder af den, forklarer kirurgen.

Forbedret præcision giver en forbedret patientbehandling. For det minimerer risikoen for, at patienten oplever gener efter indgrebet.
- Fordelen for patienten er, at skruerne kommer til at sidde meget mere præcist, end de gjorde før, vi brugte navigationsudstyr. De fleste skruer sad godt før. Men ind i mellem kan en skrue komme til at sidde for højt oppe eller for langt nede. Og det indebærer en risiko for en læsion af de nerverødder, som passerer ud til ryggen. Det kan give smerter og i værste fald lammelser i en fod for eksempel. Den lille risiko formindsker vi betydeligt med navigationen, forklarer Morten Søe.

Rygcenter Syddanmark tog det nye udstyr i brug midt i marts, og de foreløbige erfaringer fra de første indgreb er rigtig gode. Men vejen dertil har – som med så meget andet nyt – været lang og krævet meget forberedelse.
- Det har krævet rigtig meget arbejde at implementere, og vi har skullet have nye instrumenter og et nyt leje, som patienten kan ligge på. Det er en anderledes arbejdsgang, som vi lige skal vænne os til, forklarer Betina Kallesøe, der er sygeplejerske på rygkirurgisk operationsafsnit.

Bliver vist på skærmen

Rygcenter Syddanmark laver hvert år omkring 150 stivgørende operationer i lænderyggen på patienter, der har en ustabil situation i ryggen. Lænderyggen kan stivgøres ved hjælp af en stav, der bliver sat fast til ryghvirvlen ved hjælp af skruer. Og det er altså de skruer, som man ønsker at placere så præcist som muligt. Med den nye teknik bliver patienten bedøvet i fuld narkose på operationslejet, hvorefter kirurgen laver et hul ind til lænderyggen. Herefter sætter man en såkaldt referenceramme fysisk fast på ryggen, hvorefter operationsholdet scanner patientens ryg.

En computer sætter scanningen op mod referencen – ligesom de instrumenter, som kirurgen bruger under operationen, kan ses af en satellit i form af et stort kamera, der står på stuen. På den måde ved computeren – og navigationssystemet - hele tiden, hvor kirurgen opererer, og det hele bliver vist grafisk med millimeterpræcis nøjagtighed på en skærm, som kirurgen kan kigge på og operere ud fra.
- Vi kigger på en skærm, hvor selve navigationen foregår, mens vi står fysisk ved lejet og sætter skruerne i ryggen, forklarer Morten Søe.

En anden fordel ved den nye navigationsteknik er, at operationsholdet ikke bliver udsat for røntgenstråling, som det var tilfældet førhen. Her skulle operationsholdet bære tunge blyforklæder for at beskytte sig mod strålerne ved røntgengennemlysning.
- Det giver mindre stråledosis til os, og det er meget mere behageligt at arbejde uden at skulle have et stort blyforklæde på, siger Morten Søe.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU01V