Skip til primært indhold

- Vi vil gerne blive endnu bedre til at inddrage patienten

Kan kræftpatienter blive inddraget endnu bedre i beslutninger om deres behandlingsforløb? Det undersøger en forsker i et stort projekt med 274 patienter. Projektet er Sygehus Lillebælts bidrag til forskningskonkurrencen ’Et Sundere Syddanmark’.

Bettina Mølri Knudsen

Bettina Mølri Knudsen er Sygehus Lillebælts deltager i 'Et Sundere Syddanmark 2023'.

Når en patient er blevet opereret for kræft, skal patienten til en samtale på sygehuset med en læge. Her får patienten tilbudt en række valg til behandlingen, der kan have betydning for patientens muligheder for at undgå et tilbagefald af kræften. Men som også kan have stor betydning for patientens livskvalitet.

For til samtalen vil patienten blandt andet blive spurgt, om vedkommende ønsker en forebyggende behandling med for eksempel kemoterapi, der på den ene side kan minimere risikoen for et tilbagefald, men som på den anden side har en række alvorlige bivirkninger.

Nogle kræftpatienter vil gerne være så forberedte, som muligt, inden de træffer valget i samarbejde med lægen. For andre kan dét at vide meget på forhånd være en belastning, fordi det kan skabe unødvendige bekymringer. I et nyt stort forskningsprojekt, der involverer 274 bryst- og tarmkræftpatienter, undersøger ph. d.-studerende, Bettina Mølri Knudsen fra Center for Fælles Beslutningstagning på Sygehus Lillebælt, hvilke patienter, der har bedst gavn af at være så forberedte, som muligt.
- Kræftforløb er ret komplicerede, og det kan være svært for patienterne at følge med i de her ofte lange forløb. Så vi vil gerne blive endnu bedre til at inddrage patienterne i forløbet, siger hun.

Konkurrence om millioner

Bettina Mølri Knudsens projekt er Sygehus Lillebælts bidrag til forskerkonkurrencen ’Et Sundere Syddanmark’. Konkurrencen er skabt i samarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV 2/Fyn og TV Syd og kulminerer med et stort direkte tv-show den 11. oktober. Her er det borgernes sms-stemmer, der afgør, hvilke projekter, der skal vinde forskningsmidler for i alt to millioner kroner.

Stem på Bettina Mølri Knudsens projekt - send en sms med teksten ”sund3” til 1220.

Kernen i Bettina Mølri Knudsens studie er begrebet ’fælles beslutningstagning’, som handler om at inddrage patienten i beslutningen om, hvad der skal ske med patienten. Så lægen eller sygeplejersken ikke træffer beslutninger for patienten, men med patienten.
- Vi ved, at dét, at patienten bliver inddraget, gør, at patienten bliver mere tryg ved dét, der foregår. Og vi ved, at der efterfølgende er færre, der fortryder deres beslutning, siger hun.

Til inddragelsen bruger Sygehus Lillebælt og andre sygehuse en såkaldt beslutningshjælper. Det er et grafisk støtteværktøj i pap med spørgsmål, der støtter patienten under samtalen med lægen, når de sammen skal aftale en videre behandling.
- Der er for eksempel stor forskel på, hvor meget information patienten ønsker. Nogle vil måske gerne have forebyggende kemoterapi, der fører bivirkninger med sig. Andre vil gerne have færre leveår, der til gengæld er uden bivirkninger, forklarer forskeren.

Kan bedre skræddersy forløbene

Beslutningshjælperen fås også i en digital udgave, som patienten kan få og bruge via ’Mit Sygehus’-app’en inden samtalen. På den måde kan patienten forberede sig og eventuelt være mere afklaret, inden vedkommende til samtalen træffer beslutninger for det videre forløb.
- Undersøgelser viser, at patienterne på den måde kan deltage mere konstruktivt, når de kommer ind. Fordi de allerede har haft lejlighed til at tænke over, hvad der er vigtigt for dem i det forløb, de skal igennem, forklarer Bettina Mølri Knudsen.

I forskningsprojektet undersøger hun effekten af den digitale beslutningshjælper baseret på besvarelser fra 274 patienter. De svarer på spørgsmål før og efter samtalen – hvor den ene halvdel af gruppen har haft adgang til en digital beslutningshjælper før samtalen, mens den anden gruppe først har brugt beslutningshjælpen under samtalen.
- Jeg spørger for eksempel, om det hjalp at være forberedt. Og så måler vi på i hvor konflikt med deres beslutning, patienterne har været, før de kom – og hvor meget de er i konflikt efter. Og så kan vi bedømme, hvilken type patient der har bedst gavn af at få en digital beslutningshjælper og på den måde bedre skræddersy de forløb, de skal igennem, siger hun.

Citizen Science ved hjælp af lydoptagelser

Udover besvarelserne fra de 274 patienter skal Bettina Mølri Knudsen også gennemgå lydoptagelser fra 140 samtaler mellem en læge og patient og derigennem bedømme, hvor meget lægen inddrog patienten i beslutningerne. Men hun inviterer samtidig to almindelige mennesker til også at lytte til samtalerne. ’Et Sundere Syddanmark’ er en såkaldt Citizen Science-konkurrence – med særlig fokus på borgervidenskab – og derfor vil hun inddrage to ikke-forskningsrelaterede borgere.
- Måske hører og forstår de samtalerne anderledes, end jeg gør? Og så kan de siden være med til at formidle forskningen, være medforfatter på publikationer og måske deltage i konferencer, hvor vi sammen fortæller om resultaterne, siger hun.

Bettina Mølri Knudsen håber, at hendes projekt kan gøre en stor forskel for de patienter, der står over for svære dilemmaer i forbindelse med deres behandling.
- Jeg håber, at endnu flere vil føle sig trygge ved de valg, de træffer i de lange behandlingsforløb, som de er igennem.

FAKTA - 'Et Sundere Syddanmark 2023'

Du kan nu stemme på dit yndlingsprojekt til ’Et Sundere Syddanmark’. Hvis du vil stemme på Bettina Mølri Knudsens projekt, skal du sende en sms med teksten ”sund3” til nummer 1220.

Der kan stemmes over hele landet, og du kan stemme helt indtil den 10. oktober. Dagen efter kåres vinderen ved et finaleshow i Odense. Showet bliver vist direkte på TV 2/Fyn og TV Syd.

Udover Bettina Mølri Knudsen deltager forskere fra Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus, OUH og Psykiatrien i Region Syddanmark også i konkurrencen om tre præmier af henholdsvis 1 million kroner, 600.000 kroner og 400.000 kroner.

Læs mere om de øvrige fire forskningsprojekter.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU01V