Skip til primært indhold

Via video kan den pårørende være med – uden at være der

På Sygehus Lillebælt tilbyder en lang række afdelinger, at pårørende kan være med via video under den daglige stuegang. På den måde behøver pårørende ikke at være fysisk til stede på sygehuset, når lægen giver vigtig information.

Sygeplejerske taler med pårørende via skærm.

Den mobile skærm kan rulles ind på stuen, og så kan patienten, lægen og sygeplejersken se og snakke med den pårørende.

På afdelingen for Hjertesygdomme på Sygehus Lillebælt har de gennem flere år med stor succes tilbudt pårørende stuegang via video. Her kan – eksempelvis - den voksne datter, der bor på Sjælland, være med via en videoforbindelse, når hendes indlagte mor på sygehuset i Vejle får besøg af en læge og en sygeplejerske, der giver en daglig status på moderens sygdomssituation og den videre behandling.
- De pårørende er rigtig glade for tilbuddet, og de synes, det er en god service, fortæller Anna Maria Aarrup Jensen, der er klinisk sygeplejespecialist på Hjertesygdomme.

Hjertesygdomme er én af i alt 10 afdelinger med sengeafsnit på Sygehus Lillebælt, der tilbyder virtuel stuegang. Én anden er Hjerne- og Nervesygdomme på Kolding Sygehus, hvor man også er begejstret for muligheden.
- De fleste pårørende vil gerne være med til stuegang og er derfor rigtig lettede over, at det er en mulighed virtuelt, hvis de ikke kan være her fysisk. For eksempel hvis de er ude at rejse eller bor i udlandet. Det er en god måde at vise respekt for de pårørendes tid, og det giver en meget bedre kommunikation, når man kan se hinanden i øjnene via skærmen og ikke skal tale i telefon, siger speciallæge Natalie Newlands fra Hjerne- og Nervesygdomme.

En simpel sms

De pårørendes deltagelse begynder via en simpel sms. Når stuegangen skal til at gå i gang, modtager den pårørende en sms på sin telefon med et link til en videoforbindelse, som den pårørende kan koble sig på. Så ruller personalet en stor, mobil skærm ind på patientstuen, og med den kan lægen, sygeplejersken og patienten se og tale med den pårørende.
- Rigtig mange pårørende vil gerne være med til stuegang, men ikke alle har mulighed for at sidde her i tidsrummet mellem klokken 9 og 15, hvor stuegangen kan foregå. For de har jo ofte et arbejde, de skal passe – eller også bor de i den anden ende af landet. Men så får de en sms om, at der er stuegang, og så trykker de på smsen, og så er de koblet på, fortæller Anna Maria Aarrup Jensen.

Servicen er både en stor fordel for den pårørende – der ikke behøver at vente på sygehuset i et længere, bestemt tidsrum – men det er også godt for patienten.
- Ved stuegang er der jo tit nogle vigtige informationer eller en plan, man lægger og diskuterer sammen, hvor det er rigtig godt at have pårørende med. Fordi det ikke er altid, at man husker dét, som lægen siger. Og her er de pårørende en fantastisk ressource – for de kan måske sige: ”Mor, husk at spørge til den medicin, som du spurgte mig om”, siger Anna Maria Aarrup Jensen.

Kender de hjemlige omgivelser

Den pårørende kan også være en stor ressource ved stuegang, når lægen og patienten taler om, hvad der skal ske, når patienten kommer hjem. For den pårørende kender patientens hjemlige omgivelser og kan give sin vurdering af, hvordan forholdene i hjemmet vil være, hvis hjemkomsten for eksempel kræver særlige hjælpemidler.
- Det er rigtig vigtigt for os med sådan en samtale, fordi vi sammen med de pårørende kan afklare, hvad der skal ske, når patienten skal hjem igen, fortæller Natalie Newlands.

Hun pointerer, at det taler ind i afdelingens arbejde med 'fælles beslutningstagning', som er en tilgang, der handler om at inddrage patienten og de pårørende i beslutningen om, hvad der skal ske med patienten. Så lægen eller sygeplejersken ikke træffer beslutninger for patienten, men med patienten.

Anna Maria Aarrup Jensen tror, at tilbuddet om virtuel stuegang kun bliver mere og mere udbredt.
- Jeg synes, det er virkelig godt. Det skal jo ikke være en erstatning for det fysiske møde, men det er et tilbud, når det ikke er muligt at være der. Så det er en ekstra service for vores patienter og pårørende. De kan være med, selvom de er langt væk.

Sygehus Lillebælt sætter patienten først. Vores fem patientløfter sætter ord på, hvad det betyder.

Pressekontakt

Søren Hygum Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


61 62 24 54
APPFWU02V