Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Serviceafdelingen

 

Serviceafdelingen på Sygehus Lillebælt består af Køkkenet, Patientservice, Portørafdelingen, Rengøringsenheden,  Servicesekretariatet, Sterilcentralerne samt Tolkecenter Syddanmark.

Serviceafdelingen skal styrke koordineringen og samarbejdet mellem disse servicefunktioner på tværs af Sygehus Lillebælts 3 matrikler. Målet er at udvikle synergi, der kan omsættes til endnu bedre service.

Køkkenet

varetager tilberedningen af maden til patienterne og kantinemaden, samt forplejningen ved møder, temadage og receptioner.

Patientservice

varetager de patientnære funktioner med forankring omkring receptionerne. Her varetages skranke- og telefonbetjening, stifinderfunktionen samt servicering af forpladsen på Kolding Sygehus. 

Portørafdelingen

beskæftiger sig primært med interne transportopgaver – med hovedvægt på patienttransport. Portørerne transporterer også madvogne, affald, snavsetøj mv. og varetager interne flytteopgaver. Desuden varetager Portørafdelingen postfunktion og kørselsopgaver.

Rengøringsenheden

varetager rengøringen på Vejle Sygehus. Rengøringen på Kolding og Middelfart Sygehuse er udliciteret.

Servicesekretariatet

har som kerneopgave at yde patienter og pårørende en professionel service, rådgivning og assistance. Herudover yder afdelingen administrativ service og assistance for/til Direktionen og kollegerne på Sygehus Lillebælt.

Sterilcentralerne

producerer og leverer sterile instrumenter og instrumentbakker til OP, Dagklinikken, afdelinger og ambulatorier. Sterilcentralernes opgave er endvidere at indkøbe og lagerføre sterile  engangsartikler.

Tolkecenter Syddanmark

Tolkecenter Syddanmark er et regionalt center placeret på Sygehus Lillebælt. Vi leverer video- og telefontolkning for regionens sygehuse og socialområdet.

 

Værdier

Sygehus Lillebælts værdier er: Resultater, ordentlighed, samarbejde og
excellence. Værdierne ROSE danner grundlag for udførelsen af sygehusets
kerneområder.


I Serviceafdelingen arbejder vi også efter disse værdier.


For os betyder de bl.a. følgende:

  • Resultater - positiv bundlinje, sund økonomi og få løst opgaverne til tiden
  • Ordentlighed - vi står ved det, vi siger, og vi taler pænt til og om hinanden
  • Samarbejde - vi løfter sammen på tværs af fag, og vi bruger hinandens styrker
  • Excellence - vi gør os umage, og vi udvikler os selv og hinanden


Serviceafdelingen har følgende mission:

”Serviceafdelingen skal levere ’Service med mening for patienterne’.
Vi er de små tandhjul, der får det store tandhjul til at køre rundt.”

 

Sådan lever vi op til missionen:

  • Vi samarbejder om at levere kvalitet med et smil
  • Vi giver altid et svar
  • Vi er troværdige
 

Siden er sidst opdateret 27-10-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring