Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Sygehus LillebæltpilAfdelingerpilKolding SygehuspilKarkirurgipilAfdelingsoplysninger til almen praksis

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Karkirurgi.

 

Formål

Afdelingens formål er karkirurgisk forebyggelse, diagnostik, behandling, information, forskning og udvikling af høj kvalitet til borgerne i den jyske del af Region Syddanmark samt Middelfart Kommune.

 

Enheden omfatter

 • Karkirurgiske Senge, Ambulatorium og Sårambulatorium på Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt
 • Karkirurgisk Ambulatorium på Aabenraa Sygehus, Sygehus Sønderjylland
 • Karkirurgisk Ambulatorium på Esbjerg Sygehus, Sydvestjysk Sygehus
 • Veneklinikken, Brørup, Sydvestjysk Sygehus

 

Telefonnumre for praktiserende læger

Karkirurgisk bagvagt, Kolding, tlf. 76 36 23 59 (hele døgnet)
Sekretariat, Kolding, tlf. 76 36 24 87 mandag-fredag kl. 08.00-15.00

 

Henvisninger

Henvisninger bedes stilet til ambulatoriet i henholdsvis Kolding, Aabenraa eller Esbjerg afhængig af patientens bopæl. Der kan henvises direkte til Veneklinikken i Brørup.

 

Behandlingsspektrum

Hovedoptageområdet svarer til optageområderne for Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus, men vi tager også imod patienter fra andre egne. Patienter til trombolysebehandling af dyb venetrombose modtages fra hele Vestdanmark - men kan kun henvises fra medicinske afdelinger, hvor diagnosen er verificeret.

 • Perifer åreforkalkning

Afdelingen modtager patienter med perifer åreforkalkning (uden for hjertet og hjernen) til udredning og behandling. Alle behandlinger klassificeret som regionsfunktioner udføres, medens sjældent udførte behandlinger visiteres til de relevante afdelinger. Hyppigst er der tale om iskæmi i benene med symptomer som claudicatio intermittens, iskæmiske hvilesmerter, sår eller gangræn. Også patienter med carotissygdom udredes og behandles i Kolding efter henvisninger fra neurologiske afdelinger.

 • Aneurismesygdomme

Alle aneurismer i aorta og det perifere arteriesystem modtages til udredning og behandling.

 • Venesygdomme

Patienter med varicer og andre former for venøs insufficiens bedes henvist direkte til Veneklinikken i Brørup.

 • Kroniske bensår (>14 dage)

Fordi hovedparten af kroniske bensår har en vaskulær årsag (som desværre ikke altid bliver diagnosticeret), har afdelingen et Sårambulatorium i Kolding, som foruden karkirurger er bemandet med erfarne sårsygeplejersker, fodterapeuter samt lymfødemterapeuter. Ved første konsultation lægger vi vægt på korrekt diagnostik af sårets årsag. Personalets sammensætning er sådan, at Sårambulatoriet foruden iskæmiske og venøse sår også kan udrede og behandle diabetiske fodsår samt sår med svært ødem. Sårsygeplejersker eller læger i Sårambulatoriet kan kontaktes via elektronisk korrespondance eller telefonisk henvendelse til sekretariatet. Akutte henvendelser om sår sker til karkirurgisk vagthavende i Kolding.

 • Diabetiske fodsår

Patienter med diabetes og fodsår visiteres til forundersøgelse i Ambulatorium for Diabetiske Fodsår og ses af vores multidisciplinære team, som foruden karkirurger består af ortopædkirurger og endokrinologer. Optageområdet til Ambulatorium for Diabetiske Fodsår er Kolding, Vejen, Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner. Udredning og behandling sker hovedsagligt ambulant, men med mulighed for indlæggelse, når det er nødvendigt. Sårsygeplejersker eller læger i Sårambulatoriet kan kontaktes via elektronisk korrespondance eller telefonisk henvendelse til sekretariatet. Akutte henvendelser om sår sker til karkirurgisk vagthavende i Kolding.

 • Dialysepatienter

Afdelingen anlægger permanent dialyseadgangsvej for uræmiske patienter fra hele optageområdet i samarbejde med Dialysen i Kolding. Akut henvendelse sker til karkirurgisk vagthavende i Kolding.

 • Akut iskæmi

Patienter med akut iskæmi modtages til akut indlæggelse i Kolding eller subakut ambulant vurdering næste dag ved henvendelse til karkirurgisk vagthavende. Ved akutte amputationstruende tilstande med svært påvirket sensorisk og motorisk funktion - de 6 p'er: pain, pallor, pulselessness, paraesthesia, paralysis, poikilotermi - indlægges patienten akut i Akutafdelingen i Kolding. Ved akut forværring af kronisk bensår er ambulant vurdering næste dag ofte forsvarligt.

 

Ambulant tilbud

Afdelingens tre ambulatorier i Kolding, Aabenraa og Esbjerg anvendes til ambulant forundersøgelse, udredning og til postoperativ kontrol efter konservativ, endovaskulær eller operativ behandling. Ved indkaldelse til ambulatoriet tages naturligvis hensyn til patientens bopæl, men da også andre faglige forhold tages i betragtning, kan patienten undertiden blive indkaldt til et af de andre ambulatorier. Patienter skal dog altid henvises til det ambulatorium, som de bopælsmæssigt hører til. Sårambulatoriet udreder og behandler kroniske bensår tværfagligt inklusive trykaflastning ved fodterapeut. Der er et tæt samarbejde med primærsektor.

 

Forskning

Forskning er et prioriteret arbejdsområde, og et stigende antal patienter vil efterhånden deltage i forskningsprojekter i afdelingens forskningsenhed.

Afdelingen fungerer som uddannelsessted for læger i den karkirurgiske speciallægeuddannelse i både introduktions- og hoveduddannelsesfasen.

 

Afdelingsledelse, overlæger og afdelingslæger

Afdelingsledelse

 • Ledende overlæge, professor ph.d. Kim Houlind, tlf. 24 99 45 25
 • Oversygeplejerske Anne Marie Kaa Hansen, tlf. 30 57 67 20

Overlæger

 • Mariusz Zakrzewski
 • Jurek Gesla
 • Dmitriy Shilenok
 • Amrit Rai
 • Jens-Ove Schmidt
 • Christian Hallenberg
 • Hans Ravn
 • Darius Abromatis
 • Milda Vaisnore
 • Hanne Birke Sørensen
 • Morten Stahl Madsen (Veneklinikken i Brørup), tlf. 79 18 49 80
 • Yvonne Sørensen (Veneklinikken i Brørup), tlf. 79 18 49 80
 • Nikolaos Zavrakidis (Veneklinikken i Brørup, tlf. 79 18 49 80

Afdelingslæger

 • Christian Lindhollm
 • Trine Jørgensen
 • Ken Okamoto

 

Telefonisk kontakt til læger kan ske via henvendelse til sekretariatet på tlf. 76 36 24 87.

 

Praksiskonsulent

Mogens Zarling zarling@dadlnet.dk,  tlf. 40 40 66 68

 

Kontaktoplysninger

Karkirurgi
Kolding Sygehus
Sygehusvej 24
6000 Kolding
Tlf. 76 36 20 00
Lokationsnummer 5790000208647

Send sikker e-mail til Karkirurgi, Kolding Sygehus


Siden er sidst opdateret 03-02-2021.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring