Skip til primært indhold

Sorggruppe

Sorggruppe - til forældre, der har mistet et spædbarn

Tilbud om sorggruppe eller individuel samtale

Sorggruppen ledes af en jordemoder og en sygeplejerske, der begge også har en uddannelse som psykoterapeut. Sorggruppelederne vil sammen med forældrene vurdere hvilket tilbud, der passer til den enkelte familie.

Tilbud om sorggruppe eller individuel samtale er til alle forældre, der mister et barn fra graviditetsuge 14 og frem til termin og til forældre, der mister et barn under fødslen eller op til 3 måneder efter fødslen.

I sorggruppen tales der med andre forældre, der er i samme situation. Det kan have stor betydning at kunne spejle sig i andre og ikke føle sig alene i sorgen.

Forældrene vil blive ringet op af sorggruppelederne i ugerne efter fødslen eller efter barnets død.

Enkelte gange kan det være egen læge, sundhedsplejerske eller anden relation, der kontakter sorggruppelederne på vegne af forældrene.

Sorggruppe eller individuel samtale er et regionalt tilbud, der hører til i Region Syddanmarks 4 største fødesteder.

Sorggruppe

I sorggruppen er udgangspunktet, at der ikke er nogen rigtig måde at sørge på. Enhver oplever sorgen på sin måde og støttes i det. Emnerne bestemmes af, hvad gruppen synes, det er vigtigt at tale om.
Det kunne f.eks. være:

  • Omstændighederne ved barnets fødsel og død
  • Beskrivelser af barnet og de følelser, der knytter sig til det
  • Sorg og sorgreaktioner
  • At være forældre til et dødt barn
  • Omgivelsernes reaktioner
  • Fremtiden og at vende tilbage til hverdag og arbejde.

Tavshedspligten i gruppen gælder både forældre og sorggruppeledere.

Sorggruppen mødes en fast hverdag i dagtimerne, og et sorggruppeforløb er på syv gange.

Individuel samtale

Samtalen mellem sorggruppeleder og forældre varer cirka en time. Det tilstæbes, at det er samme sorggruppeleder, som forældrene evt. tidligere har mødt i forløbet.

Kontakt til ledere af sorggruppen

Hvis du er interesseret i at vide mere om sorggruppe eller individuel samtale, er du velkommen til at kontakte sorggruppeleder:
Jordemoder Tina Arp Møller
telefon 40 49 03 89.

Du kan også sende sikker e-mail til Sorggruppen Kolding

Information om at miste et barn

Forældre & Sorg er en organisation, der tilbyder støtte og rådgivning til forældre, de har mistet et barn, se hjemmesiden Forældre & Sorg


Pjecer

Sorggruppe

Lise er også storesøster

Efterfødselsøvelser til kvinder, der har mistet et spædbarn

APPFWU02V