Skip til primært indhold

Uddannelse for sundhedsadministrative koordinatorer / lægesekretærer

Under uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator (SAK) skal du som studerende i praktik på 1. og 4. semester, og her har du mulighed for at søge praktikplads i Medicinske Sygdomme. Vi glæder os til at lære dig at kende!

Lægesekretær i Medicinske Sygdomme

Dine opgaver som SAK/lægesekretær i Medicinske Sygdomme

Afdelingen for Medicinske sygdomme har ca. 300 ansatte, hvoraf de godt 20 er lægesekretærer og refererer til den ledende lægesekretær. Lægesekretærerne er vi fordelt ud på sengeafsnit, daghospital og ambulatorier. Lægesekretærerne i Medicinske Sygdomme varetager både akutte og ambulante opgaver inden for specialerne:

 • Nyresygdomme herunder Dialysen
 • Diabetes- og Hormonsygdomme
 • Gigtsygdomme
 • Ældresygdomme
 • Mavetarmsygdomme
 • Lungesygdomme
 • Infektionssygdomme

Vi varetager mange forskelligartede opgaver inden for specialerne. Først og fremmest er vi lægesekretærer eksperter inden for hver vores fagområde, men vi har organiseret os således, at vi også hjælper hinanden på tværs af fagområder for at følge med tiden og for at sikre, at alle opgaver bliver løst.

Vi har et tæt samarbejde med Akutafdelingen, idet alle akutte patienter først indlægges i Akutafdelingen og siden bliver de flyttet til speciale-senge afdelinger, hvor de hører til jf. deres diagnose, hvis de altså ikke bliver udskrevet direkte fra Akutafdelingen. Hos os vil det være i de Medicinske Senge.

Opgaverne er mange, og kan for eksempel være:

 • Telefonkommunikation/direkte kommunikation med patienterne
 • Registrering
 • Booking og indkaldelse af patienter
 • Håndtering af henvisninger i forhold til patientrettigheder
 • Journalisering
 • Tovholder på elektroniske platforme som f.eks. Mit Sygehus (app til patienter), RPA (robotteknologi), patient IT-systemer m.m. Vi er aktive medspillere i udviklingen af fremtidens digitale sygehus.

Det lærer du i dit praktikophold:

 • Du vil blive introduceret til behandling af henvisninger, booking, indkaldelse, klinisk korrekt registrering, telefonkommunikation/service, journal- og skrivning/dokumentation.
 • Af andre opgavetyper/områder vil du blive introduceret til patientrettigheder, receptionsservice, elektronisk arkivering ”Mit Sygehus”, RPA og meget mere.

Forventninger til dig

Vi tager udgangspunkt i, hvem du er som person, og hvad du har gjort dig af tanker, inden du kommer hos os, så vi har en fælles forståelse af, hvordan dit ophold bliver hos os. Vi har en skitseplan, som vi sagtens kan justere på afhængig af individuelle behov.

Vi ved af erfaring, at du som studerende lærer mere, hvis du er åben, nysgerrig og har interesse for læring. Derfor forventer vi, at du som studerende byder ind. Jo mere du sætter dit præg, jo mere indhold og bedre vil du være klædt på efter et ophold hos os. Vi er ambitiøse på dine vegne forstået på den måde, at vores mål er, at når du forlader afdelingen efter dit praktikophold, så har du en følelse af, at du virkelig har fået noget med herfra og kan koble det op på den undervisning, der sker på skolen, så der er sammenhæng.

Vi arbejder med en tværfaglig respekt for hinanden, da vi er meget bevidste om, at hver faggruppe bidrager med deres faglighed i forhold til patientens forløb. Et tæt tværfagligt samarbejde er en forudsætning for det optimale patientforløb.

Vores værdier

På Sygehus Lillebælt sætter vi patienten først og her spiller kommunikationen en vigtig rolle, da det gerne skal afspejle vores handlinger i alt hvad vi gør og siger.  

Vi sætter en ære i at få registreret tidstro og korrekt, så data afspejler virkeligheden og bliver indberettet efter gældende regelsæt.

Vi elsker at få nye input, så vi byder studerende som dig mere end velkommen, så vi også kan lære noget af dig.

Arbejdstider i dit praktikophold

Arbejdstiden er placeret i almindelig dagtid. Vi aftaler nærmere og kan tilpasse din arbejdstid efter behov.

Om sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen på UCL

Du kan læse mere om sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen på UCL via dette link. Du kan tage erhvervsakademiuddannelsen på UCL Boulevarden i Vejle eller i Odense.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os:

Line Holm Evers Harboe

Lægesekretær og praktikvejleder for lægesekretærelever og SAK studerende

Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus


76 36 28 70

Lotte Laasholdt

Ledende lægesekretær

Medicinske sygdomme og Akutafdelingen, Kolding Sygehus


23 42 41 29
APPFWU01V