Skip til primært indhold

Beslutningshjælpere under udvikling

Her kan du se de Beslutningshjælpere, der er under udvikling i samarbejde med Center for Fælles Beslutningstagning og er baseret på International Patient Decision Aid Standards (IPDAS). Beslutningshjælperne er inddelt i emner, der fremkommer i alfabetisk rækkefølge.

Behandlingsforløb i psykiatrien

 • Involvering i eget behandlingsforløb, Retspsykiatrisk døgnafsnit P5, Psykiatrisk afdeling Middelfart, Psykiatrien i Region Syddanmark
 • Planlægning af forløbet. Kontaktperson: Oversygeplejerske Anne Kamuk, Lokalpsykiatrien Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Brystkræft

 • Pallierende behandling, Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt

Bugspytkirtelkræft

 • Behandling af kræft i bugspytkirtlen, Afdeling for Organkirurgi og Transplantation, Rigshospitalet

Dialyse

 • Behandling af højt fosfat, Medicinsk afdeling, Dialysen, Sygehus Lillebælt

Ernæring

 • Diætbehandling, Afdeling for Kliniske diætister, Sygehus Sønderjylland 

Graviditet

 • Barn i underkropsstilling/sædestilling. Kontaktperson: Afdelingslæge Kamilla Kannegård Karlsen, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Hjernekræft

 • Behandling og pleje ved tilbagefald af hjernekræft, Neurokirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Hjerterytme

 • Behandling af atrieflagren, Nykøbing Falster Sygehus

Hjertesygdomme

 • Rygning ved iskæmisk behandling. Kontaktperson: Chefsygeplejerske Anette Nissen Sørensen, Hjertesygdomme, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Hørelse

 • Cochlear Implant på øre nummer to, Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling, Odense Universitetshospital

Infektionsmedicin

 • IV-medicin uden indlæggelse, Infektionsmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital

Intravenøs adgang

 • Valg af picc line eller port a cath ved hjemmebehandling, Onkologisk ambulatorium, Sygehus Lillebælt

Leddegigt

 • Behandling med Methotrexate som sprøjte eller pen, Reumatologisk Ambulatorium, Medicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital

Lungesygdomme

 • Behandling af astma, Lungemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital

Lymfødem

 • Behandling af lymfødem. Kontaktperson: Fysioterapeut Peter Kjær Lambertsen, Fysio- og Ergoterapien, Esbjerg og Grindsted Sygehus

Nyrekræft

 • Nyrekræft under 4 cm, Sygehus Lillebælt

Nyresvigt

 • Behandling ved nyresvigt. Kontaktperson: Afdelingslæge Heidi Dahl Christensen, Nyresygdomme, Esbjerg Sygehus & Grindsted Sygehus

Prostata

 • Behandling af godartet, forstørret prostata, Dansk urologisk Selskab

Psykotiske lidelser

 • Behandlingsformer, Opsøgende Psykoseteam (OPT), Lokalpsykiatrien Middelfart, Psykiatrien i Region Syddanmark

Rehabilitering

 • Valg af rehabilitering efter apopleksi, Hjerne- og Nervesygdomme, Sygehus Sønderjylland
 • Forløb efter indlæggelse i neurologien. Kontaktperson: Overterapeut Karen-Mette From Rytter, Fysio- og Ergoterapi, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt

Spiseforstyrrelse

 • Binge Eating Disorder/Behandlingstilbud, Lokalpsykiatrien, Psykiatrisk afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Tarmkræft

 • Valg af forløb ved uventet fund af kræft i polyp i tarmen, Organkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt

Udposning på hovedpulsåren

 • Aortaaneurisme. Kontaktperson: Læge Jonas Overgaard Hansen, Karkirurgisk, Sygehus Lillebælt

Urinblæren

 • Kontrol efter blærepolypper, Urinvejskirurgi, Sygehus Lillebælt
APPFWU01V