Skip til primært indhold

Instrukser til håndtering af BESLUTNINGSHJÆLPER™

Når en afdeling har udviklet en BESLUTNINGSHJÆLPER™, står de som ejer og ansvarlig af denne. Der er mulighed for at overføre dette ejerskab til andre eller sende en kopi til inspiration. Herunder findes en række instrukser til brug ved kopiering til andre og modtager af en kopi, overførsel af ejerskab og modtager af ejerskab. Kommer du ved et uheld til at kopiere eller overføre din BESLUTNINGSHJÆLPER™ til en forkert på IT-platformen, kan du kontakte Center for Fælles Beslutningstagning for hjælp.

Etisk kodeks
Respektér dine kollegers arbejde. Spørg derfor altid ejeren af BESLUTNINGSHJÆLPER™ om lov, inden du anvender hele eller dele af den. Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning ved spørgsmål.

Andre kan have brug for adgang til din BESLUTNINGSHJÆLPER™, hvis de fx ønsker at anvende hele eller dele af den. Det gælder både, hvis du har en færdig BESLUTNINGSHJÆLPER™, og hvis det er en BESLUTNINGSHJÆLPER™ under udvikling. Du beholder din version af BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatformen.

Før du kan kopiere din BESLUTNINGSHJÆLPER™ til en anden bruger, skal modtageren være oprettet på BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatformen.

For at kunne tilgå BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatformen, skal du skal være logget ind med dit arbejdslogin (brugernavn og password).

For ansatte i Region Midtjylland kontaktes Chefkonsulent Ingvild Olsen.

 

1) Kopier til anden bruger

Klik på ”Kopier til anden bruger”.

Er du ansat i Region Syddanmark, fremkommer yderligere to bokse i forhold til udgivelse i MitSygehus.

Nederst på siden ses en grå boks med teksten ”Kopiér til anden bruger”. Klik på denne

 

2) Vælg modtager

Vælg modtager ud fra rullemenuen. Vær opmærksom på, at der ikke er en søgefunktion og at navnene ikke er angivet i alfabetisk rækkefølge.

Klik på rullemenuen med pilen i højre side og vælg modtager ud fra listen.

Klik på ”Kopier til denne bruger”

Nederst på siden ses en blå boks med teksten: ”Kopiér til denne bruger”. Klik på denne.

Beslutningshjælperen er nu kopieret til modtageren og en bekræftelse fremkommer.

Det fremgår nu med teksten ”Er kopieret til [NAVN]” at Beslutningshjælperen er kopieret til vedkommende.

 

3) Historik

Hvis du kopierer til en anden hospitalsenhed vil der fremkomme en historik på bagsiden af rammen hos modtageren. Hospitalsenheden er angivet under din profil på IT-platformen. I historikken angives hvilken hospitalsenhed Beslutningshjælperen kommer fra og hvilken version, der er tale om.

Er du ansat i Region Syddanmark, fremkommer yderligere to bokse i forhold til udgivelse i MitSygehus.

På bagsiden af din Beslutningshjælper, kan du nederst i højre hjørne se historikken på den specifikke Beslutningshjælper.

Jeg har fået en kopi af en BESLUTNINGSHJÆLPER™, som kan bruges til at søge inspiration til at lave min egen BESLUTNINGSHJÆLPER™.

Før du kan modtage en BESLUTNINGSHJÆLPER™ fra en anden bruger, skal du være oprettet på BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatformen

For at kunne tilgå BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatformen, skal du skal være logget ind med dit arbejdslogin (brugernavn og password).

For ansatte i Region Midtjylland kontaktes Chefkonsulent Ingvild Olesen.

 

1) Oprettelse

Vælg den region du tilhører.

Klik på den region, du tilhører.

Vælg herefter hospitalsenhed og sprog

Klik på rullemenuen med pilen i højre side og vælg først hospitalsenhed ud fra listen og derefter sprog.

 

2) Den modtagne BESLUTNINGSHJÆLPER™

Den modtagne kopi fremgår under ”Mine beslutningshjælpere”.

Du kan nu på forsiden under ”Mine beslutningshjælpere” se den modtagne kopi.

 

3) Tilpas Beslutningshjælperen til dine oplysninger - Navngivning

Klik på ”Rediger” nederst på siden og herefter på ”Basisoplysninger”

Er du ansat i Region Syddanmark vil yderligere to bokse fremkomme ift. udgivelse i MitSygehus.

Klik på den blå boks med teksten ”Rediger” hvorefter der fremkommer en række muligheder. Du skal klikke på den øverste, der hedder ”Basisoplysninger”.

 

Din BESLUTNINGSHJÆLPER™ kan navngives således:

Navn på beslutningshjælper – sygehusenhed

F.eks. for en BESLUTNINGSHJÆLPER™ omkring kostomlægning fra Sygehus Lillebælt:
Kostomlægning – SLB

Versionen (her V1) bliver automatisk angivet.

Skal du bruge Beslutningshjælperen som den er, skal du blot slette ordene ”Kopi af” i titlen.

Øverst på siden fremgår titlen på din modtagne Beslutningshjælper med ordene ”Kopi af” foran.

 

4) Tilpas Beslutningshjælperen til dine oplysninger - Version, dato, sygehusenhed og kilder

Klik på ”Rediger” nederst på siden og herefter på ” Punkt 1, 2, 3, 5 og bagside: Rammen.”

Er du ansat i Region Syddanmark, vil yderligere to bokse fremkomme ift. udgivelse i MitSygehus.

Klik på den blå boks med teksten ”Rediger” hvorefter der fremkommer en række muligheder. Du skal klikke på den, der hedder ”Punkt 1, 2, 3, 5 og bagside: Rammen”.

 

På bagsiden af Beslutningshjælperen skal du tage stilling til at udfylde version, dato, udviklet af, opdateres næste gang, ansvarlig for opdatering (anbefales angivet med navn, profession og ansættelsessted) og kilder.

Udarbejder du en ny version og benytter den modtagne BESLUTNINGSHJÆLPERTM som udgangspunkt, skal din nye version være version 1.

Det anbefales at der tages stilling til opdatering mindst én gang årligt.

Vær opmærksom på, at bagsiden kan indeholde en begrænset mængde linjer. Du kan tjekke om alt står som du ønsker ved at trykke på ”Preview”.

Herefter fremkommer bagsiden hvor du skal udfylde version, Dato, Udviklet af, opdateres næste gang, ansvarlig for opdatering og kilder.

 

5) Udfyld IPDAS kriterierne (International Patient Decision Aids Standards)

Når en BESLUTNINGSHJÆLPER™ kopieres, skal IPDAS kriterierne altid udfyldes på ny. Du kan læse mere om IPDAS kriterierne her. Hvis du ønsker at se de tidligere udfyldte IPDAS kriterier for den modtagne BESLUTNINGSHJÆLPER™, skal du kontakte den ansvarlige af denne BESLUTNINGSHJÆLPER™. Vedkommende kan downloade en version af IPDAS kriterierne i PDF format.

Klik på ”Rediger” nederst på siden og herefter på ”IPDAS”

Den ansvarlige for den tilsendte kopi kan se IPDAS kriterierne i PDF format, ved at downloade deres version. Du skal bede vedkommende om at tilsende dette til dig.

Hvis du vælger at bruge Beslutningshjælperen uden lokale tilpasninger, skal du udfylde IPDAS på samme måde som afsenderen af Beslutningshjælperen har gjort.

Har du tilpasset/justeret Beslutningshjælperen, skal du udfylde IPDAS på baggrund af disse justeringer.

Klik på den blå boks med teksten ”Rediger” hvorefter der fremkommer en række muligheder. Du skal klikke på den nederste, der hedder ”IPDAS”.

6) Historik

Hvis du modtager en BESLUTNINGSHJÆLPER™ fra en person, der har angivet en anden hospitalsenhed på BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatformen end dig selv, vil der fremkomme en historik på bagsiden af rammen på din modtagne BESLUTNINGSHJÆLPER™.

På bagsiden af din Beslutningshjælper, kan du nederst i højre hjørne se historikken på den specifikke Beslutningshjælper.

Andre kan have brug for at overtage ejerskabet af din BESLUTNINGSHJÆLPER™ hvis du f.eks. går på orlov, får nye arbejdsopgaver, har fået nyt job el.l. Det gælder både, hvis du har en færdig BESLUTNINGSHJÆLPER™, og hvis det er en BESLUTNINGSHJÆLPER™ under udvikling.

Før du kan overføre din BESLUTNINGSHJÆLPER™ til en anden bruger, skal modtageren være oprettet på BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatformen.  

For at kunne tilgå BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatformen, skal du skal være logget ind med dit arbejdslogin (brugernavn og password).

For ansatte i Region Midtjylland kontaktes Chefkonsulent Ingvild Olesen.

 

1) Overfør til anden bruger

Klik på ”Overfør til anden bruger”

Er du ansat i Region Syddanmark vil yderligere to bokse fremkomme ift. udgivelse i MitSygehus.

Klik på den grå boks nederst i venstre hjørne med teksten ”Overfør til anden bruger”.

2) Vælg modtager

Vælg modtager ud fra rullemenuen. Vær opmærksom på, at der ikke er en søgefunktion og at navnene ikke er angivet i alfabetisk rækkefølge.

Klik på rullemenuen med pilen i højre side og vælg modtager ud fra listen.

 

3) Overfør til bruger

Klik på ”Overfør til denne bruger”

Nederst på siden ses en blå boks med teksten: ”Kopiér til denne bruger”. Klik på denne.

 

Beslutningshjælperen er nu overført til modtageren og en bekræftelse fremkommer.

Beslutningshjælperen er nu forsvundet fra ”Mine beslutningshjælpere” og du har dermed ikke længere adgang til denne BESLUTNINGSHJÆLPER™.

Det fremgår nu med teksten ”Er overført til [NAVN]” at Beslutningshjælperen er overført til vedkommende.

 

Jeg har fået overført en BESLUTNINGSHJÆLPER™ og dermed overtaget ejerskabet. Fremover er jeg ansvarlig for denne BESLUTNINGSHJÆLPER™.

Før du kan modtage den overførte BESLUTNINGSHJÆLPER™, skal du være oprettet på BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatformen

For at kunne tilgå IT-platformen, skal du skal være logget ind med dit arbejdslogin (brugernavn og password).

For ansatte i Region Midtjylland Chefkonsulent kontaktes Ingvild Olesen.

 

1) Oprettelse

Vælg den region du tilhører.

Klik på den region, du tilhører.

Vælg herefter hospitalsenhed og sprog

Klik på rullemenuen med pilen i højre side og vælg først hospitalsenhed ud fra listen og derefter sprog.

 

2) Den modtagne BESLUTNINGSHJÆLPER™

Den modtagne BESLUTNINGSHJÆLPER™ fremgår under ”Mine beslutningshjælpere”.

Du kan nu på forsiden under ”Mine beslutningshjælpere” se den overførte Beslutningshjælper.

 

3) Tilpas BESLUTNINGSHJÆLPER™ til dine oplysninger

Klik på ”Rediger” nederst på siden og herefter på ”Punkt 1, 2, 3, 5 og bagside: Rammen”

Er du ansat i Region Syddanmark vil yderligere to bokse fremkomme ift. udgivelse i MitSygehus.

Klik på den blå boks med teksten ”Rediger” hvorefter der fremkommer en række muligheder. Du skal klikke på den, der hedder ”Punkt 1, 2, 3, 5 og bagside: Rammen”.

 

På bagsiden af Beslutningshjælperen skal du tage stilling til at udfylde version, dato, udviklet af, opdateres næste gang, ansvarlig for opdatering (anbefales angivet med navn, profession og ansættelsessted) og kilder.

Udarbejder du en ny version og benytter den modtagne BESLUTNINGSHJÆLPER™ som udgangspunkt, skal din nye version være version 1.

Det anbefales at der tages stilling til opdatering mindst én gang årligt.

Vær opmærksom på, at bagsiden kan indeholde en begrænset mængde linjer. Du kan tjekke om alt står som du ønsker det ved at trykke på ”Preview”.

Herefter fremkommer bagsiden hvor du skal udfylde version, Dato, Udviklet af, opdateres næste gang, ansvarlig for opdatering og kilder.

 

4) Historik

Hvis du modtager en BESLUTNINGSHJÆLPER™ fra en anden hospitalsenhed end den du har angivet under ”min profil”, vil der fremkomme en historik på bagsiden af rammen på din modtagne BESLUTNINGSHJÆLPER™.

På bagsiden af din Beslutningshjælper, kan du nederst i højre hjørne se historikken på den specifikke Beslutningshjælper

APPFWU01V