Skip til primært indhold

Opdatering og versionsstyring af BESLUTNINGSHJÆLPER™

I denne instruktionsvideo kan du se, hvordan du håndterer opdatering og versionsstyrring af din BESLUTNINGSHJÆLPER™. Perioden indtil næste opdatering af en BESLUTNINGSHJÆLPER™ afhænger af, hvor hurtigt det kliniske område udvikler sig rent evidensmæssigt. Dette vurderes af de kliniske faglige eksperter. Som minimum anbefales dog, at Beslutningshjælperen gennemgås for opdatering med samme frekvens som afdelingens instrukser og retningslinjer.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Du kan også tilgå instrukserne om opdatering og versionsstyring af BESLUTNINGSHJÆLPER™. 

Tekstalternativ til video

I denne instruktionsvideo vil jeg vise dig, hvordan du håndterer opdatering og versionsstyrring af din BESLUTNINGSHJÆLPER™.

Hvor ofte en Beslutningshjælperen skal opdateres afhænger af, hvor hurtigt det kliniske indhold i Beslutningshjælperen udvikler sig. Som minimum vil vi dog anbefale, at I gennemgår jeres BESLUTNINGSHJÆLPER™ med samme frekvens som afdelingens instrukser og retningslinjer. 

I videoen her starter jeg med en færdig BESLUTNINGSHJÆLPER™.

Efter titlen på byggeplatformen kan jeg se at der står V1 – det betyder, at det er versionsnummer 1. Når der skal laves opdatering anbefaler vi, at du starter med at lave en kopi til dig selv. På den måde har du et overblik over, hvilke ændringer du har lavet i hvilke versioner.

For at lave en kopi til dig selv skal du at trykke på den grå rubrik: ”Kopiér til en anden bruger”. Ja, det er lidt ulogisk. Men nu kommer du til den denne side. Her skulle dit eget navn gerne stå i Scrollemenuen, hvis ikke kan du altid finde det ved at scrolle. Klik på ”Kopiér til denne bruger” når du har dit eget navn stående i boksen.

Klik herefter på ”Mine Beslutningshjælpere”. Nu kommer du til oversigten over dine Beslutningshjælpere og kan du se, at du har lavet en kopi til dig selv.

Nu kan du åbne den nye kopi og foretage de rettelser du har brug for.

Når du har udført de ønskede ændringer skal du juster basisoplysningerne. Dette gør du ved at trykke på rediger og herefter vælge basisoplysninger. Øverst under ”Titel” slettes ”kopi af” og du skal nu også justere rubrikken ”Opdateres næste gang”.

Som nævn er perioden indtil næste opdatering afhængig af, hvor hurtigt området udvikler sig rent evidensmæssigt. Dette vurderes af de kliniske, faglige eksperter. Dog anbefales det, at Beslutningshjælperen gennemgås for opdateringer med samme frekvens som afdelingens instrukser og retningslinjer. Når du har udfyldt rubrikken scroller du ned på siden, hvor du skal trykke gem.

Herefter skal du ændre versionsnummeret. Dette gør du ved igen at trykke rediger og herefter Pkt. 1, 2, 3, 5 og bagsiden: Ramme. Ved linjen her skal du markere bagsiden og under bagsiden justeres først versionsnummeret.

Det nye versionsnummer afhænger af, hvor store rettelser du har lavet. Vi har lavet følgende 3 scenarier, der skal hjælpe med at holde styr på versionerne:

1)      Hvis Beslutningshjælperen stod til at skulle opdateres, men der ingen ændring skal foretages justeres i decimalen i versionsnummeret fra 1.0 til 1.1

2)      Hvis du har lavet en mindre ændring, fx mindre tekstændring under et ikon, nye kilder eller ændret den ansvarlige. Så skal du også bare justere decimalen i versionsnummeret fra 1.0 til 1.1

3)      Hvis du har lavet store ændringer, fx: udskiftet et ikon, større tekstændring under et ikon, tilføjet et nyt kort, eller ændring i statistikkort. Så skal du justere heltallet i versionsnummeret fra fx 1.0 til 2.0.
Vær her opmærksom på at der kan være behov for at lave brugertest, hvis du laver store ændringer. Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning hvis du har behov for vejledning.

I eksemplet her ændres versionen til 1.1.

Herefter justeres datoen, så den stemmer overens med den igangværende justering. Jeg ændrer derfor datoen til 24.10.2023. Jeg er nu færdig med ændringerne og nederst på siden trykker jeg gem.

Eftersom du har lavet en kopi til dig selv skal du på ny udfylde IPDAS kriterierne. Du har mulighed for at downloade de IPDAS kriterier fra den BESLUTNINGSHJÆLPER™, som du har lavet en kopi fra. Det gøres ved at gå tilbage under ”mine Beslutningshjælpere” og åbne den tidligere version og klikke på Download og herefter Gem og Download. Nu kan herfra åbne en PDF fil med IPDAS kriterierne. Brug dem til at udfylde IPDAS kriterierne på ny i den opdaterede version.

Herefter er du klar til at bestille print af den opdaterede Beslutningshjælperen med det nye versionsnummer. Samtidig skal du være opmærksom på at kassér allerede printede udgaver af den tidligere version eller evt. tilrette dem manuelt.

APPFWU01V