Skip til primært indhold

Punkt 2 i rammen

I denne instruktionsvideo kan du se, hvordan du udfylder punkt 2 i rammen på din BESLUTNINGSHJÆLPER™. Teksten skal beskrive, hvad der skal tages stilling til samt lægge op til et spørgsmål omkring ønsket informationsniveau.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Tekstalternativ til video

I denne instruktionsvideo viser jeg, hvordan du udfylder punkt 2 i rammen på din BESLUTNINGSHJÆLPER™. Teksten skal beskrive, hvad der skal tages stilling til og hvilket informationsniveau patienten ønsker. Når du har fundet den rigtige Beslutningshjælper, vælger du rediger og klikker herefter ud for Punkt 1, 2, 3, 5 og bagsiden som udgør rammen. I oversigten her kan du se de forskellige punkter i rammen. Du skal nu markere punkt 2.

For punkt 2 er noget obligatorisk og andet er valgfrit, og jeg starter med den obligatoriske del. Ved trin 4 skal du vælge en overskift på det, der skal træffes valg om. Når du klikker på manualen kan du se, at noget af teksten er orange. Det er den del som du skal udfylde og tilpasse i forhold til den aktuelle beslutningssituation. Du kan se, at overskriften altid starter med ”om”. I dette eksempel er overskriften om behandling af nyresvigt.

Derefter skal du ved trin 5 udfylde en beskrivende tekst som tydligt og kortfattet fortæller om den aktuelle valgsituation. Teksten må fylde 1-3 linjer, og i dette eksempel handler Beslutningshjælperen om nyresvigt.

Ved trin 6 skal du udfylde et indledende spørgsmål omkring, hvor meget information patienten ønsker at få om de forskellige valgmuligheder. Ved at klikke på manualen, kan du se hvilken del af teksten, der er orange og som du skal udfylde. I dette eksempel er det i forhold til information om behandling af nyresvigt. Der fremkommers automatisk et spørgsmålstegn til sidst.

Så skal jeg til den valgfrie del. Det er her der skal findes frem til patientens ønskede informationsniveau. Hvis du ikke udfylder noget, så kommer Beslutningshjælperen til at se sådan her ud. Ved at vælge trin 6A tilføjer du et ekstra afkrydsningsfelt, der hedder ”moderat information” og nu ser din Beslutningshjælper sådan her ud.

Uanset om du vælger trin 6A eller ej anbefaler jeg at du udspecificerer informationsniveauerne. Dette gøres i punktform og kunne f.eks. se sådan her ud. Nu ser din BESLUTNINGSHJÆLPER™ sådan her ud. Under trin 7B kan du nu indsætte en titel på din BESLUTNINGSHJÆLPER™. Den kommer til at fremgå i den blå kant nederst i højre hjørne, som du kan se her. Punkt 2 i rammen er nu udfyldt og du kan trykke gem. Selvom du har gemt har du altid mulighed for at gå tilbage og ændre dine valg. Nå du gemmer så kommer du tilbage til oversigten over beslutningshjælperen. Her kan du se rammen ved at trykke preview hvor der generes en pdf fil som du skal åbne og herefter vælge ramme. Nu kan du se om punkt 2 ser ud som du ønsker.

APPFWU02V