Skip til primært indhold

Punkt 3 i rammen

I denne instruktionsvideo kan du se, hvordan du udfylder punkt 3 i rammen på din BESLUTNINGSHJÆLPER™. Punkt 3 handler om at afklare patientens personlige holdninger og værdier, da der skal tages hensyn til disse, når der skal træffes en beslutning.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Tekstalternativ til video

I denne instruktionsvideo viser jeg, hvordan du udfylder punkt 3 i rammen på din BESLUTNINGSHJÆLPER™. Punkt 3 handler om at afklare patientens personlige holdninger og værdier, da der skal tages hensyn til disse, når der skal træffes en beslutning. Dialogen omkring holdninger og værdier åbnes ved at patienten bliver bedt om at forholde sig til et spørgsmål med tilhørende svarmuligheder ud fra nogle nøgleområder, der har betydning for valgsituationen. For at sikre høj kvalitet i Beslutningshjælperen anbefales det, at inddrage patienter, der har været i tilsvarende beslutningssituation for at definere nøgleområderne.

Når du har fundet den rigtige BESLUTNINGSHJÆLPER™, vælger du rediger og klikker herefter ud for Punkt 1, 2, 3, 5 og bagsiden som udgør rammen. I oversigten her kan du se de forskellige punkter i rammen. Du skal nu markere punkt 3. Ved trin 9 er der en beskrivende tekst, der omhandler, hvad der er vigtigt for patienten. Når du klikker på manualen, kan du se, at noget af teksten er orange. Den del af teksten, der er orange, er den del, som du skal udfylde og tilpasse i forhold til den aktuelle beslutningssituation. I dette eksempel er det at finde den rigtige smertebehandling til dig. Hvis du har udarbejdet eller skal udarbejde et forberedelsesark, skal du henvise til dette i sætningen ved at vinge af ved ”brug forberedelsesark”. I videoen ”forberedelsesark” kan du se, hvordan dette oprettes.

Ved trin 10 skal du udfylde spørgsmålet, der skal åbne dialogen omkring nøgleområderne, der har betydning for valgsituationen. Du kan fx spørge, hvad der er det vigtigste i forhold til den givne valgsituation eller hvad der har den største bekymring. I dette eksempel spørges der Hvad er din største bekymring? Derefter skal du vælge hvilken af de følgende 4 svartyper, du ønsker skal indgå i din BESLUTNINGSHJÆLPER™.

Der er en svartype med ”Svar med lidt, moderat eller meget”, hvor patienten kan svare lidt, moderat eller meget på 3 svarmuligheder, som du skal udfylde under svarmulighed 1, svarmulighed 2 og svarmulighed 3.

Du kan også vælge ”Svar med lidt, moderat eller meget og tilføje linje, hvor patienten kan skrive andet”. Her skal du kun udfylde svarmulighed 1 og 2, da den 3. svarmulighed bliver en linje, som kan udfyldes under samtalen på den fysiske Beslutningshjælper.

Der er også mulighed for ”Svar med afkrydsning”, hvor patienten skal afkrydse en af to svarmuligheder, hvor du i svarmulighed 1 og svarmulighed 2 har opsat to udsagn op mod hinanden. Den sidste svartype er med samme to svarmuligheder, men der er nu også mulighed for at vælge afkrydsningsfeltet ”andet”, som kan udfyldes under samtalen.

Punkt 3 i rammen er nu udfyldt og du skal trykke gem. Når du gemmer kommer du tilbage til oversigten over Beslutningshjælperen. Her kan du se rammen ved at trykke på preview, hvor der genereres en pdf fil, som du skal åbne og herefter vælge ramme.

Scrol om på side 2 for at se om punkt 3 er som du ønsker.

APPFWU02V