Skip til primært indhold

Punkt 4 - Opret statistik

Før du kan lave et statistikkort til din BESLUTNINGSHJÆLPER™, skal der først være oprettet en statistik. I denne instruktionsvideo kan du se, hvordan du opretter statistik på BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatformen.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Tekstalternativ til video

I denne instruktionsvideo viser jeg, hvordan du opretter en statistik på platformen. Det er nemlig sådan, at for at lave statistikkort til din BESLUTNINGSHJÆLPER™, skal der først være oprettet noget statistik på platformen.

Inden jeg viser, hvordan du opretter statistik, får du et overblik over de muligheder der er i platformen for at lave statistikkort. Du har mulighed for at lave et helsidet statistikkort med piktogrammer, et søjlediagram eller et cirkeldiagram. Det er også muligt at præsentere to statistikker over for hinanden. Det kaldes et dobbeltkort eller side by side – her er det vist med piktogrammer. Sidst er der mulighed for at præsentere statistik på et fordele ulempe kort.

Statistikken skal være baseret på den nyeste tilgængelige evidens og bruges ofte i samtaler, hvor patienterne ønsker mest mulig information. Det er lettere at forstå en risikovurdering, hvis der medtages tal og overvej derfor hvilket statistikkort, der passer bedst til at visualisere disse tal for jeres patienter. Det anbefales, at præsentere to statistikker over for hinanden, hvor det er muligt, da det gør det lettere for patienterne at sammenligne og forstå risikovurderingen. Desuden anbefales det, at statistikken præsenteres som absolut risiko eller absolut risikoreduktion, frem for eksempelvis relativ risiko, relativ risikoreduktion eller numbers needed to treat.

Jeg vil nu vise, hvordan du opretter statistik. Først skal du finde den aktuelle Beslutningshjælper. Herefter vælger du rediger og klikker ud for Punkt 4: Statistikkort. Når du laver et statistikkort kan du vælge mellem de statistikker du opretter under ”Opret statistik”. Du skal derfor først oprette en statistik før du kan lave et statistikkort.

Jeg klikker derefter på opret statistikker til statistikkort og derefter på ny statistik. Der skal udfylde både en intern titel og titel. Dette fordi den interne titel gør det muligt at sortere, hvis du får oprettet flere statistikker. Den anden titel er den titel, der følger med statistikken over på et statistikkort. Den interne titel udfylder jeg med Føleforstyrrelse efter en behandling, som er eksemplet i denne video. Næste felt udfyldes med det samme (Føleforstyrrelse efter en behandling).

Den næste rubrik handler om, hvorvidt titlen skal vises, hvis statistikken vises på et dobbeltkort. Jeg markerer denne rubrik, da jeg ønsker at få vist titlen.

Så går du videre til næste felt, hvor du skal overveje om din statistik skal vises sammen med en beskrivelse eller sammen med en diagramforklaring. Her i eksemplet er vist en beskrivelse af statistikken og i dette eksempel ses kun en diagramforklaring i venstre side. I dette eksempel skriver jeg ikke noget i feltet, da jeg ønsker diagramforklaring.

Derefter er det muligt at tilføje en kort fodnote, som vises nederst på statistikkortet og her udfylder jeg med følgende kildeanvisning: (Se kilden af Jørgensen og Smidt (2022) på bagsiden af rammen) Der er ikke angivet max anslag, så vær opmærksom på, at fodnoten ikke bliver for langt.

Det næste felt handler om hvordan statistikken skal visualiseres. Det kan være piktogram, søjle- eller cirkeldiagram. På dropdown menuen vælger jeg piktogram.

I de sidste rubrikker skal de forskellige dele af statistikken indtastes. Dels med titel og dels med en værdi. Den samlede værdi skal være 100. Min statistik består af, 70% oplever ingen føleforstyrrelser og 30% oplever føleforstyrrelser. Jeg udfylder nu den første del, med titlen: ”Oplever ingen føleforstyrrelser”, som bestod af 70%. I værdifeltet indtaster jeg derfor 70. Under titlen her kan du se, at denne værdi vises som grøn og i de nedenstående, kan du vælge hvilken farve, du ønsker ved at udfylde det tilhørende felt.

Ved den 4. del vises piktogrammerne som røde, som jeg ønsker, at skal visualisere de 30%, der oplever føleforstyrrelser. Titlen udfyldes derfor med ”Oplever føleforstyrrelser” og i værdifeltet skrives 30.

Min statistik er nu udfyldt og nederst kan jeg trykke gem. Derefter kommer en oversigt over den statistik jeg har oprettet. Hvis det ser fint ud kan trykke tilbage og se alle de statistikker som er oprettet. I videoen ”Lav statistikkort, når statistikken er oprettet” kan du se, hvordan du laver et statistikkort.

APPFWU02V