Skip til primært indhold

Punkt 4 - Tidslinjekort

I denne instruktionsvideo kan du se, hvordan du laver et tidslinjekort til din BESLUTNINGSHJÆLPER™. Det er valgfrit, om der skal indgå et tidslinjekort, men det kan give patienten et visuelt overblik over en tidsperiode eller et forløb.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Tekstalternativ til video

I denne instruktionsvideo viser jeg, hvordan du laver et tidslinjekort til din BESLUTNINGSHJÆLPER™. Det er valgfrit, om du vil lave et tidslinjekort, men det kan give patienterne et bedre overblik over et forløb eller en tidsperiode.

Jeg starter med at gennemgå et færdigt tidslinjekort. Her er det et fiktivt forløb med et brækket håndled. Kortet visualiserer, hvad der skal ske hvornår og evt. samtidigt.

Hele forløbet tager udgangspunkt i tidslinjen. Her er der angivet uger, men det kan også være dage eller måneder.

Over tidslinjen vises de tiltag som forløbet indeholder. Og de vises i hver sit segment. Segmenterne har hver en titel og kan forbindes i serier, ved at give dem samme farve. Derudover kan de ligge i op til 4 rækker. Den præcise opbygning kommer jeg ind på senere.

Under tidslinjen er der i den uddybende kasse en forklarende tekst til de forskellige serier. På dette tidslinjekort er der indsat en linje, som kan udfyldes i det konkrete patientforløb.

Når man skal oprette et tidslinjekort skal du ind på den aktuelle BESLUTNINGSHJÆLPER™. Her skal du trykke på rediger og herefter vælge punkt 4 ”tidslinjer”. Du skal nu klikke på ”Ny tidslinje”. Du kan få yderligere info og beskrivelse øverst.

Først skal du udfylde en intern titel og så markerer du linjen og udfylder Overblik over forløb. Der skal angives en intern titel, så det er muligt at sortere rækkefølgen hvis du har flere tidslinjekort. Det næste punkt er den titel, som er overskrift på tidslinjekortet og her udfylder jeg igen med Overblik over forløb. Derefter er det muligt at tilføje en kort fodnote, som vises nederst på tidslinjekortet og her udfylder du med Vejledende tider afhængig af forløbet. Der er ikke angivet max anslag, så vær opmærksom på, at fodnoten ikke bliver for lang.

Så kommer vi til tidslinjen. Den består af 17 punkter, og det er obligatorisk at du udfylder de 6 fremhævet punkter. Det første fremhævede punkt udfylder jeg med Dag 0, det andet fremhævet punkt udfyldes med 1. uge og sådan udfylder jeg de restende 4 fremhævede punkter på tidslinjen.

Herefter skal segmenterne opbygges. Det fremgår her, at der i alt kan være 8 segmenter og de hver skal have en titel og tilknyttes et serienummer, et start og slut tidspunkt samt at det skal angives hvilken række over tidslinjen segmentet skal placeres.

Vi starter med det første segment, hvis titel jeg udfylder med Røntgen. Under serienummeret trykker jeg på dropdown menuen og vælger at dette segment skal være i serie 1. Segmentet skal starte ved punkt 0 og slutte ved punkt 2. Til sidst skal jeg vælge hvilken række, segmentet skal placeres på. Her er det vigtigt at huske at række 4 er tættes på tidslinjen. Jeg klikker igen på dropddown menuen og vælger række 2. 

På tilsvarende måde udfyldes de resterende segmenter, og når jeg er færdig med det, går jeg videre til det næste, hvor jeg skal lave en forklarende tekst til de valgte serier.

Jeg markerer i feltet her ved 1. serie, hvor jeg udfylder den uddybende tekst: Røntgenbillede. Og lige under skal jeg vælge seriens farve. Jeg klikker på dropdown menuen og vælger her lyseblå. På samme måde udfyldes de restende serier med uddybende tekst og farve. På tidslinjekortet, kan du se, at nogle tekster er mere uddybende end andre.

Nederst på siden skal du trykke gem, når du har udfyldt det antal segmenter og tilhørende tekst og farve til serierne, som du ønsker. Hvis du for eksempel mangler at udfylde en farve eller er to segmenter placeret oven i hinanden vil du få følgende fejlmelding, ”slutværdien skal mindst være 2 større end start”. Når alle felter er udfyldt korrekt og du trykker gem kommer du til denne oversigt, hvor du kan redigere, slette eller se et previw af dit tidslinjekort. Dette gør du ved at trykke preview og åbne pdf filen og se om tidslinjekortet er som du ønsker.

Selvom du har gemt har du altid mulighed for at gå tilbage og ændre på tidslinjekortet.

APPFWU01V