Skip til primært indhold

Æggestokkræft

Sammen om valg - et trygt forløb for den gynækologiske kræftpatient - platin resistent

Kvinder diagnosticeret med æggestokkræft vil trods god effekt af primær standard behandling ofte opleve af få tilbagefald. Dette kan være et voldsomt forløb grundet de ringe udsigter for helbredelse.

Beslutningshjælperen skal give patienten og dennes pårørende viden om fordele og ulemper ved de forskellige behandlingsstrategier, når man har platin-resistent sygdom samt inddrage patienters personlige præferencer i det komplekse forløb, de står i.

Fagområde     

Behandling efter recidiv - Platin-resistent

Valgmuligheder                        

  • Kemoterapi: Enkeltstof - Caelyx
  • Kemoterapi: Enkeltstof - Topetecan
  • Vedligeholdelsesbehandling
  • Observation
  • Forsøgsbehandling

Indeholder forberedelsesark 

 Ja

Udviklet af      

Projekt ”Sammen om et valg”:

Odense Universitets Hospital, Onkologisk ambulatorium
Sygehus Lillebælt, Vejle, Onkologisk ambulatorium
Århus Universitets Hospital,  Onkologisk afdeling

Ansvarlig         

Anja Ør Knudsen, Afdelingslæge, Odense Universitets Hospital
Karina Dahl Steffensen, Professor, overlæge, ph.d., Sygehus Lillebælt, Vejle 
Lars Fokdal, Overlæge, ph.d,  Århus Universitets Hospital

Version            

6

Seneste opdatering eller review     

2020

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™              

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Platin resistent tilbagefald af ovariecancer(pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

4 ud af 5 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

17 ud af 17 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V