Skip til primært indhold

Brok

Behandling for lyskebrok og mindre bugvægsbrok

Operation for lyskebrok og mindre bugvægsbrok er blandt de hyppigst udførte kirurgiske procedurer i landet. Brok er en godartet tilstand, der ofte ikke er operationskrævende. Denne BESLUTNINGSHJÆLPER™ er udformet som hjælp til patient og kirurg med henblik på sammen at finde den bedste løsning for den enkelte patient.

Fagområde 

Lyske- og bugvægsbrok

Valgmuligheder

  • Operation for lyskebrok
  • Ingen operation for lyskebrok
  • Operation for mindre bugvægsbrok
  • Ingen operation for mindre bugvægsbrok

Indeholder forberedelsesark

Ja

Udviklet af

Kirurgiske afdelinger på tværs af Amager og Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Herlev og Gentofte Hospital

Ansvarlig

Overlæge Morten Togsverd-Bo, Gastroenheden, Amager og Hvidovre Hospital

Version

1

Seneste opdatering eller review

2024

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™ 

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Behandlingsvalg ved bugvægs- og lyskebrok (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav

5 ud af 5 certificeringskriterier

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøj

14 ud af 16 kvalitetskriterier

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V