Skip til primært indhold

Demens

Behandling af demenssygdom

Der findes forskellige medicinske behandlinger, som kan forsinke demenssygdommen. Denne Beslutningshjælper hjælper med at guide i valget om det videre forløb ved ny-diagnosticerede.  

Fagområde:

Behandling

Valgmuligheder:

  • Rivastigmin
  • Donepezil
  • Træning
  • Ingen behandling

Indeholder forberedelsesark:

Nej

Udviklet af:

Demensklinikken Sydvestjylland, Hjerne- og Nervesygdomme, Esbjerg og Grindsted Sygehus, Esbjerg Demensklinik Sydvestjylland Hjerne- og Nervesygdomme Sydvestjysk Sygehus

Ansvarlig:

Overlæge, Alyaa R. Yakut

Sygeplejerske, Anne H. Jegsen

Version:

1

Seneste opdatering eller review:

2023

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™  

Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Behandling af demenssygdom (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen 

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav: Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier: Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

13 ud af 17 kvalitetskriterier: Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen.

APPFWU02V