Skip til primært indhold

Din rygning

Samtale om rygning og rygestop

Rygning har betydning for prognose, livskvalitet og behandlingsmuligheder ved lungesygdomme. Denne BESLUTNINGSHJÆLPER™ understøtter samtalen om rygning og rygestop for mennesker med lungesygdomme, og den kan være en guide i valget om rygestop eller fortsat rygning.

Fagområde 

Lungesygdomme

Valgmuligheder     

  • Rygestop / Generelt
  • Rygning / Generelt
  • Rygestop / KOL
  • Rygning / KOL
  • Rygestop / Kirurgi ved lungekræft
  • Rygning / Kirurgi ved lungekræft

Indeholder forberedelsesark 

Nej

Udviklet af  

Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Professor, Anders Løkke
Psykolog, post. doc, Ingerborg Farver-Vestergaard
Sygeplejerske, Eva Hoffmann Pedersen
Overlæge Morten Hornemann Borg
Overlæge, Eline Gantzhorn
Klinisk sygeplejespecialist, Jannie C. Frølund
Oversygeplejerske, Mette Schmidt Møller
Sygeplejerske, Jette Tækker Andresen
Sygeplejerske, Line Aagaard Hillersborg

Ansvarlig

Sygeplejerske, Eva Hoffmann Pedersen, Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Version  

1

Seneste opdatering eller review

2024

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™       
Du har mulighed for at se et preview af den færdige BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Din rygning (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 5 certificeringskriterier

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

12 ud af 17 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

Denne BESLUTNINGSHJÆLPER™ indeholder et specialkort/informationskort. Det er ikke en anbefaling fra Center for Fælles Beslutningstagning, at der anvendes specialkort/informationskort i en BESLUTNINGSHJÆLPER™. Specialkort/informationskort er ikke en del af den generiske skabelon, og derved kan der skabes usikkerhed i forhold til, hvorvidt IPDAS-kriterierne overholdes.

APPFWU02V