Skip til primært indhold

Graviditet

Tilgrundegået graviditet

Patienter med missed abortion skal træffe beslutning om, hvordan de skal abortere samtidig med, at de følelsesmæssigt er under pres. De er ofte meget kede af det og i den situation, er det svært for dem og evt. partner at rumme information om de forskellige behandlingsmuligheder. Beslutningshjælperen er derfor udviklet for at støtte patient/par i det valg de skal træffe om behandlingsform, ingen -, medicinsk -eller kirurgisk behandling.

Fagområde

Behandling

Valgmuligheder    

  • Afventende forløb
  • Medicinsk abort
  • Kirurgisk abort 

Forberedelsesark       

Nej

Udviklet af :

Esbjerg Sygehus & Grindsted Sygehus, Ambulatorium for kvindesygdomme 

Ansvarlig          

Troels Kragsig Thomsen; Specialeansvarlig Overlæge

Version             

Beslutningshjælperen er en videreudvikling af: "Missed abortion", Sygehus Lillebælt

Seneste opdatering eller review   

2020

Adgang til BESLUTNINGSHJÆLPER™               

Du har mulighed for at se et preview af den BESLUTNINGSHJÆLPER™ om Tilgrundegået graviditet (pdf), med et påført vandmærke.

Ønsker du at få adgang til den digitale BESLUTNINGSHJÆLPER™ byggeplatform, hvor en BESLUTNINGSHJÆLPER™ bygges, skal du være ansat i en region i Danmark. 

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Center for Fælles Beslutningstagning, Maybritt Brunsgård Klausen.

Baseret på - International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) opfylder dette beslutningsstøtteværktøj følgende krav:

6 ud af 6 kvalificeringskrav 

Dette beslutningsstøtteværktøj opfylder IPDAS kvalificeringskrav 

5 ud af 6 certificeringskriterier 

Medvirkende til at minimere BIAS i beslutningsstøtteværktøjet

15 ud af 16 kvalitetskriterier 

Optimerer kvaliteten af beslutningsstøtteværktøjet

 

Ikke relevante kriterier indgår ikke i vurderingen

APPFWU01V